Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Hasan Halil GÖNÜL

(For English)
1990 yılında Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 1997 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıştır. 1998 yılında açılan sınavı kazanarak Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığında çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında ise yeterlilik sınavını vererek Maliye Müfettişi olmaya hak kazanmıştır. Bu görev sırasında Bakanlık birimlerinde teftiş, soruşturma ve inceleme işleri yürütmüştür.

Bakanlık personeline yönelik faaliyet gösteren Maliye Kursu programı kapsamında dönemlik ve yıllık dersler vermiştir. (Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu) 2005-2006 yıllarında ABD’nin New Orleans kentinde muhasebe dalında yüksek lisans yapmıştır (Tulane University A.B. Freeman School of Business). Bu eğitimin birinci dönemi ise Katrina kasırgasının New Orleans kentini vurması nedeniyle Austin kentinde tamamlanmıştır (University of Texas at Austin The McCombs School of Business Master in Professional Accounting Program) Yüksek lisans sonrasında ise idari görev verilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı görevine başlamıştır. Bu dönemde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapmıştır. 

Bu süre içerisinde vergisel konularda Türkiye adına birçok OECD toplantısına katılmıştır. Ayrıca OECD tarafından, OECD üyesi olmayan ülkelerin gelir idareleri çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen 5 günlük seminerlerin 3 tanesine “eğitici uzman” olarak katılmıştır. 

Yine OECD bünyesinde faaliyette bulunan “Saydamlık ve Vergi Amaçlı Bilgi Değişimi Küresel Forumu” çalışmaları çerçevesinde St. Kitts and Nevis hakkında yapılan incelemede “Eşdenetim Değerlendirmecisi” olarak görev yapmıştır. 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından yapılan ve “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları”, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim” ve “Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı“ konularını içeren sınavda başarılı olarak “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı” almıştır. 

Ayrıca “Proje Yönetimi” ve “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitim sertifikalarına, “Tescilli Proje Yönetimi Ekip Üyesi” belgesine ve Türk Dış Ticaret Vakfı tarafından düzenlenen “Dış Ticaret Uzmanlığı” sertifikasına sahiptir. 

TÜRMOB tarafından yeni Türk Ticaret Kanunu’na hazırlık amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; “Yeni Türk Ticaret Kanunu”, “KOBİ TFRS” ve “Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları” eğitimlerini tamamlamıştır. 

2012 yılının Ocak ayından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Hasan Halil GÖNÜL Tüm Yazılar