Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Mehmet YILMAZ

Maliye Uzmanı
SMMM

1974 yılında Mersin, Anamur’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Anamur’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında ise Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü (TODAİE), Kamu Yönetimi yüksek lisans diploması almaya hak kazanmıştır. TODAİE’de Düzenleyici Etki Analizi, Dünya ve Türkiye Uygulamaları konulu proje hazırlamıştır.

2002 yılında Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak göre başladığı devlet memuriyetini Maliye Bakanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak devam ettirmektedir. Kamu İç Denetçi Sertifikası Sahibidir. Onuncu Kalkınma Planı, Vergi Özel İhtisas Komisyonu ile Onuncu Kalkınma Planı, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çalışma Grubu Üyeliklerinde bulunmuştur. Maliye Bakanlığı Bireysel Performans Çalışma Gurubunda görev almıştır. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının düzenleyici etki analizi çalışmasını yapmıştır. Yazar ayrıca SMMM belgesine sahiptir.

Yazarın Türkiye ekonomisi üzerine yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

1. Cari Açıkla Mücadele Kapsamında Kalıcı Bir Öneri: Belirli Sektörlerde İhracat Artışından Kaynaklanan Kazancın Kurumlar Vergisi Dışında Bırakılması,

2. Döviz Kuru Artışının Özel Tüketim Vergisi Tahsilatı ce Özel Tüketim Vergisine Tabi Ürünlerin Fiyatlarına Etkisi,

3. Beyaz Eşyada Alternatif ÖTV Önerisi, A+++ Enerji Sınıfı Ürünlere Vergi Avantajı Sağlanması

4. Alternatif Çevre Vergilemesinde Karbon Esaslı (Co2) Özel Tüketim ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerileri

5. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Ve Getirdikleri

6. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu uygulaması

Mehmet YILMAZ Tüm Yazılar