Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Deniz ÇEVİK

Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini köy okulunda tamamladı. 2009 yılında Erzincan Milli Piyango Anadolu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimini “ Lübnan’da Etnik ve Mezhepsel Gruplar” tezini savunarak tamamladıktan sonra 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı (tez aşamasında).

Halen Bursa’da Gelir İdaresi Başkanlığı altında Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta. İş hayatı dışında akademik çalışmalarını sürdürmekte, ekonomi ile ilgili kongrelere katılmakta ve sunumlar gerçekleştirmektedir. Kamuya girmeden önce pek çok özel eğitim kuruluşunda mikro iktisat, makro iktisat, para-banka, uluslararası iktisat ve kalkınma-büyüme dersleri verdi. İktisat Teorisi, İktisat Politikası ve Finansal Sistem üzerine yazılar ve makaleler ele almaktadır.