Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 46

Google Ads

Vergi

Sevk İrsaliyesi Yerine E-Sevk İrsaliyesi ve Karekod Önerisi

Birçok alanda olduğu gibi vergi ile ilgili alanlarda da gelişen teknolojiye uygun adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin e-fatura uygulaması verimli olmasının yanı sıra özellikle çok sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükellefler açısından ciddi bir maliyet avantajı da sağlamış gibi görünüyor. Bu verimlilik ve maliyet avantajı e-sevk irsaliyesi uygulaması ile birlikte pekiştirilebilir.

Bedelli Askerlik Tutarı Mesleki Kazançtan İndirim Konusu Yapılabilir mi?

6582 sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülere; istekleri hâlinde, 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirme imkanı sağlanmıştır.

2013 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Lirayı Aşanlar E-defter ve E-fatura Uygulamasına Tabi Olacak

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor.