Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 43yeni e-konomi

Vergi

Sağlık ve Vergi Açısından İşyerlerindeki Otomatik Satış Makineleri

Son yıllarda teknoloji geliştikçe sanki zaman daha hızlı akar hale geldi. İleri teknoloji ürünler bize daha fazla zaman kazandırıyor gibi olsa da sanki insanoğlunun kendisine ayırdığı zaman daha da azalmaya başladı. Azalan zaman içsel beslenme gibi temel gereksinimlerin daha çabuk ve kolay yöntemlere karşılanması sonucunu doğuruyor.

Faturalar ve defterler bulutların üstünde

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Aralık 2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 421 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-vergi ve e-muhasebe alanında yeni bir dönemi başlatmış oldu.

Elektronik defter ve fatura uygulaması genişliyor

Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunun getirilmesine yönelik olarak 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

İnşaat Sektörü Ne Kadar Kurumlar Vergisi Ödüyor?

GİB önemli bir adım attı. Beyanname veren mükelleflerin “Mükellef Bilgileri Bildirimi” sistemiyle her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında kendilerine ait bilgileri ve özellikle de faaliyette bulundukları sektörlere ilişkin bilgileri NACE 6’lı kodlarıyla güncellemelerini sağladı.

Huzur Hakkı Ödemesi Alanlar Fatura Düzenleyecek mi?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatımızda daha önce yeri olmayan birçok uygulama getirilmiş olup, bunlardan biri de tüzel kişilerin şirket müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak atanabilmeleridir.

E- Yayıncılık Köstekleniyor mu?

Günümüzde, mobil cihazların günlük hayatın bir parçası olmasıyla insanların alışkanlıkları değişmiş, yayıncılık faaliyeti de dönüşüme uğramış ve e-yayıncılık bir zaruret haline gelmiştir.

Duran Araç İçin İlerleme Raporu

Yapılan araştırmalarda AB sürecinde kamuoyunun inancının en düşük seviyelere indiği bir ortamda, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, AB katılım sürecinde gelinen noktada sürecin kendisi kadar ilgi görmekteyse rapor da halktan o kadar ilgi gördü.

Uşak’ta vergi mükellefi olmak

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen 15. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’na kamuyu temsilen katılan iki kurumdan biri Maliye Bakanlığı Uşak Defterdarlığı oldu.

Vergi Kaçırmanın Maliyeti

Türkiye’de farkında olarak veya olmayarak vergi kaçıran işletme sayısının az olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki, vergi kaçırmanın maliyeti nedir? Ne kadar cezası var?

Akıllı Telefonlarına Uygulama İndirenlere Vergi Var Mı?

Dijital uygulamaların sayısının artması ve elektronik ticaretin gittikçe yaygınlaşması sonucunda yeni ekonomi düzeninin gelişmesi karşısında geleneksel ekonominin ve geleneksel vergi sistemlerinin buna cevap verebilmesi gittikçe güçleşmektedir.

Vergi Zamlarının Vatandaş Bütçesine Etkisi

21 milyar TL olarak bağlanan 2012 yılı bütçe açığı tahmininin Ağustos sonu itibarıyla 8,5 milyar TL olarak gerçekleşmesi vergi artışını gündeme getirmiştir.

Otomobil alırken ne kadar vergi ödüyoruz?

Her gün kullandığımız otomobillerimizi alırken ödediğimiz tutarın ne kadarının vergi olduğunu biliyor muyuz?

Bilardo, Langırt ve Play-Station Salonları Yandılar!

Anayasa Mahkemesi’nin 19.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/175 sayılı kararı ile Belediye Meclislerinin vergi miktarı belirleyemeyeceği gerekçesi ile iptal edildi.

Türkiye’nin Vergi Rekortmeni “Öztürk Ailesi”

Her yıl Nisan ayın içinde bir önceki yıl kazançlarına göre Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi ödeyen gerçek kişiler vergi rekortmeni ya da son yıllardaki tabiriyle “vergi şampiyonu” olarak açıklanmakta.