Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 17yeni e-konomi

Vergi

Düşündüren ve Güldüren Vergi İle İlgili Veciz Sözler

“Dünyada ölüm ve vergiler dışında, hiçbir şey kesin değildir.” Benjamin FRANKLIN (1706-1790), Philadelphia; ABD'li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomattır. 

Bankalar Tarafından Çalışanlara Ödenen `Promosyon` Ödemelerinin Vergisel Boyutu

İşverenler tarafından hizmet erbaplarına ödenen ücret ve ücret kapsamındaki ödemeler yasal zorunluluk nedeniyle istisnalar hariç banka kanalıyla yapılmaktadır. İşverenler ile bankalar  arasında imzalanan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından çalışanlara yapılan "promosyon" ödemelerinin doğrudan hizmet erbabına veya işveren kanalıyla çalışanlara ödenmesi söz konusu olabilmektedir.

Bilişim Sektörü İçin Vergi ve Teşvikler

Gelin, Uzlaşın, Anlaşın

Epeydir sosyal medyada dolaşan bazı veriler görmekteyiz. Şu firmanın bu kadar borcu silinmiş, bu firmanın şu kadar borcu sıfırlanmış gibi.

Alınmayan Vergilerle Ekonomiye 132 Milyarlık Katkı

Ülkemizde vergi harcamaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bütçe kanunlarına ekli cetvellerde düzenli olarak izlenmektedir.

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

Vergi Konseyi’nin Üye Sayısı 57’ye Çıkarıldı

Vergi Konseyi, Maliye Bakanlığına vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olup, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organıdır.

Lüks Araçlar Lehine Haksız Vergilendirmeler, Atılan ve Atılması Gereken Adımlar

Bildiğiniz üzere pahalı araçlar ile ucuz araçlar yani lüks olan ve lüks olmayan araçlar aynı vergilendirme rejimine tabi tutularak geçmişten günümüze çok büyük haksızlıklar yaratılmıştır. Çok şükür bu haksızlıkları gidermeye yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır.

Yurdum İnsanının Günlük Finansal Davranışsal Analizi

Pek yakın takip ediyoruz, Hükümetin BK kararlarını, FED kararlarını, vergi ve eğitim politikasını...kolaysa etmeyelim, alın size haberlerden örnekler;

Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasının Esasları

7020 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre hazırlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 27.07.2017 tarihinden itibaren 31.21.2018 tarihine kadar kapsam dahilindeki araçların kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim edilmesi halinde;

VEHUP 4. Ulusal Kongresi 20 Ekim’de Alanya’da

Vergilere Neler Oluyor?

Son 2 yıla gelinceye kadar para politikasının bazen gevşek bazen sıkı uygulamalarına karşılık maliye politikası, mali disipline uygun şekilde yürütülüyordu.

İnternetin Vergisi Artırılıyor, Fiyatı Ne Olacak?

Meclise sunulan Torba Kanun Tasarısının 11. maddesi yukarıda belirtilen oranları teke indirmekte ve %7,5 olarak belirlemektedir.

Ar-Ge/ Tasarım/Destek Personeline Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

6676 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatlarda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Torba Yasa 2017’nin Ekonomik, Hukuki ve Mali Açıdan Getirdikleri, Götürdükleri

Geçtiğimiz Çarşamba, Türkiye ekonomisiyle ilgili iki önemli kararın açıklandığı bir gündü. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yrd. Mehmet Şimşek tarafından 2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan açıklandı. Daha sonra ise Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yaklaşık 60 küsur Kanunda değişiklik yapan, yeni vergiler getiren ve mevcut vergileri de çoğunlukla artıran bir Torba Yasa açıklandı.

TRT Payının Hem ÖTV’sini Hem de KDV’sini Ödüyoruz

Yazımın başlığından da anlayacağınız üzere bu sefer sadece verginin vergisini değil, verginin vergisinin vergisini ödüyoruz. Olay nasıl gerçekleşiyor şimdi ona bakalım.