Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 15yeni e-konomi

Vergi

Dükkânın Vitrinine Asılan Afiş, Dağıtılan El Broşürü İlan ve Reklam Vergisine Tâbi midir?

Üstadım böyle bir şey olabilir mi? Geçen hafta belediyeden gelen zabıtalar mağazamın camına yapıştırdığım kampanya afişlerini mezura ile ölçtü. Müşterilere vermek üzere basılmış olan el broşürlerini saydı ve bunlar için vergi ödememişsiniz. Size yoklama fişi düzenleyeceğiz, dediler. Böyle bir şey olur mu üstad? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl bir vergidir? Zabıtalar ne zaman vergi müfettişi oldular?

2017 Yılında Neye, Ne Kadar Vergi Ödedik?

2017 yılı bütçe gerçekleştirmelerini Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre analiz ettiğimizde bir önceki yıla göre yani 2016 yılına göre 2017 yılında toplam vergi gelirlerimizde %17’lik bir artış söz konusu olduğunu görmekteyiz.

2018 Yılında Çalışanlara Ödenecek AGİ Tutarları

Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmaktadır.

İşyeri ve Konut Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı Artık %15

7061 sayılı torba kanunun 14’üncü maddesi ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere gayrimenkul sermaye iradında götürü gider uygulaması %25'den %15'e düşürüldü.

Arabulucuların Vergilendirilmesinde Son Gelişmeler

Arabuluculuk, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın Vergiler Hakkında Ne Düşündüklerini Merak Ediyor musunuz?

Fişi Kullanıyor musunuz?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın sahte belge ile ilgili bilgilere yer verdiği tanıtım filmini ilgiyle izlerken aklıma bir tanıtım filmi önerisi daha geldi “LÜTFEN FİŞİNİ PAYLAŞMA/KULLANMA!”

İnternetten MTV ve Trafik Cezası Ödeyenler, Sahte Sitelere Dikkat!

Eğer çağımızın imkânlarından yararlanarak Motorlu Taşıtlar Verginizi ve trafik para cezanızı internetten ödemeyi düşünüyorsanız dikkat!

İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Satın Alınan Hizmetlere KDV Getirildi!

27 Mart 2015 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Avrupa Birliği’nde Yeni KDV Sistemi ve Diğer Ülkelere Yansıması” başlıklı yazımızda, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dijital ürünlerin katma değer vergisinde yeni bir sisteme geçtiğini

2018 Yılı Gelir Vergisine İlişkin Maktu Had ve Tutarlar

29/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103. maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar,

2018 Vergileri Ne Oldu?

29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirilebilecek/İndirilemeyecek Giderler-1

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek faaliyeti, serbest meslek erbapları tarafından sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar ise serbest meslek kazancıdır.

Eski Nesil Yazarkasalar Hafızaları Dolana Kadar Kullanılabilecek

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına geçiş takvimi; mevcut eski nesil cihazların mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olması ile ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış olan eski nesil yazarkasaların değişiminin vergi mükelleflerinde doğuracağı maliyet artışının önemli boyutlara ulaşması, mükelleflerden ve meslek örgütlerinden gelen yoğun talepler, teknik ve altyapı geliştirmelerinin ilave süreye ihtiyaç göstermesi ve ÖKC üretici firmaların mevcut mühürlü cihaz adetlerinin değişimi henüz gerçekleştirilmemiş eski nesil cihaz adedini karşılayacak seviyede olmaması nedenleri ile yeniden belirlendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir Hariç 1 Temmuz 2018’e Ertelendi

21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:3) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi birleştirilmesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir hariç 1 Temmuz 2018’e ertelendi.

Vergi Satan Adamlar mı Vergi Salan Adamlar mı?

Bitcoin Nedir? Türk Vergi Sisteminde Açıklanması Gereken Hususlar ve Gelir Bütçesine Etkisi

Yaklaşık 10 yıl bir ömrü olmasına karşın çağın sanal para birimi olarak adını duyuran Bitcoin gerçek anlamda bir sanal para mı? Yoksa bir emtia mı? Yoksa hayali bir şirketin hisseleri mi? Bütün bunlar Türk vergi kanunları açısından cevap bekleyen sorular.