Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 16yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular

Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.

Fiş mi? Fatura mı?

Bu sorunun cevabı faturadır. Çalışanlarını ticari faaliyetleri ile ilgili olarak şehir içi ya da şehir dışına gönderen İki ayrı işletme düşünün bu kişilerin yeme, içme, otopark ücreti gibi bazı giderleri olacaktır. Bu giderleri karşılığında firma adına düzenlenen fatura alanın giderleri gelir ya da kurumlar vergisi açısından gider kabul edilebilirken ödeme kaydedici cihaz fişi (yazarkasa fişi) alanın giderleri ise gider kabul edilmemektedir. Dolayısıyla KDV’si de indirim konusu yapılamamaktadır. Hak vereceğiniz üzere aynı iş için aynı harcamaların yapılıp birinin giderinin kabul edilmesi diğerin giderinin kabul edilmesi anlatılması ve anlaşılması güç bir durumdur.

Dükkânın Vitrinine Asılan Afiş, Dağıtılan El Broşürü İlan ve Reklam Vergisine Tâbi midir?

Üstadım böyle bir şey olabilir mi? Geçen hafta belediyeden gelen zabıtalar mağazamın camına yapıştırdığım kampanya afişlerini mezura ile ölçtü. Müşterilere vermek üzere basılmış olan el broşürlerini saydı ve bunlar için vergi ödememişsiniz. Size yoklama fişi düzenleyeceğiz, dediler. Böyle bir şey olur mu üstad? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl bir vergidir? Zabıtalar ne zaman vergi müfettişi oldular?