Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 14yeni e-konomi

Vergi

29. Vergi Haftası Kutlu Olsun

Harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin v ergi veren vergi ödeyicilerinin,

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor.

Yatırımlara Yeni Teşvikler

Son yıllarda yapılan vergi düzenlemelerinin büyük bölümünün yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin olduğunu söylemek mümkün.

Haberleşme Sektöründe Vergide Yeni Dönem

Bilgi ve iletişim sektörünün iç içe geçtiği günümüz dünyasında, bir madde ile tüm bu geçişkenliği nasıl vergilendirebilirsiniz?

Türkiye Ekonomisinde Devreden KDV’nin Nedenleri

3065 sayılı KDV Kanununun 29’uncu maddesinde düzenlenen indirim hükmüne göre, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV indirebilmektedir.

Vergi Mucitleri

Vergi Mucitleri Hagi WATT Bundan yıllar önce hepimizin hatırlayacağı bir haberde bir vatandaşımız, köyünde evinin altında bulunan bir kuyuda, hayvan gübresi ile gaz ürettiğini ve yıllarca bu gaz ile evinin enerji ihtiyacını karşıladığını anlatmıştı.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular

Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.

Fiş mi? Fatura mı?

Bu sorunun cevabı faturadır. Çalışanlarını ticari faaliyetleri ile ilgili olarak şehir içi ya da şehir dışına gönderen İki ayrı işletme düşünün bu kişilerin yeme, içme, otopark ücreti gibi bazı giderleri olacaktır. Bu giderleri karşılığında firma adına düzenlenen fatura alanın giderleri gelir ya da kurumlar vergisi açısından gider kabul edilebilirken ödeme kaydedici cihaz fişi (yazarkasa fişi) alanın giderleri ise gider kabul edilmemektedir. Dolayısıyla KDV’si de indirim konusu yapılamamaktadır. Hak vereceğiniz üzere aynı iş için aynı harcamaların yapılıp birinin giderinin kabul edilmesi diğerin giderinin kabul edilmesi anlatılması ve anlaşılması güç bir durumdur.

Dükkânın Vitrinine Asılan Afiş, Dağıtılan El Broşürü İlan ve Reklam Vergisine Tâbi midir?

Üstadım böyle bir şey olabilir mi? Geçen hafta belediyeden gelen zabıtalar mağazamın camına yapıştırdığım kampanya afişlerini mezura ile ölçtü. Müşterilere vermek üzere basılmış olan el broşürlerini saydı ve bunlar için vergi ödememişsiniz. Size yoklama fişi düzenleyeceğiz, dediler. Böyle bir şey olur mu üstad? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl bir vergidir? Zabıtalar ne zaman vergi müfettişi oldular?

2017 Yılında Neye, Ne Kadar Vergi Ödedik?

2017 yılı bütçe gerçekleştirmelerini Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre analiz ettiğimizde bir önceki yıla göre yani 2016 yılına göre 2017 yılında toplam vergi gelirlerimizde %17’lik bir artış söz konusu olduğunu görmekteyiz.

2018 Yılında Çalışanlara Ödenecek AGİ Tutarları

Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) uygulanmaktadır.

İşyeri ve Konut Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı Artık %15

7061 sayılı torba kanunun 14’üncü maddesi ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere gayrimenkul sermaye iradında götürü gider uygulaması %25'den %15'e düşürüldü.

Arabulucuların Vergilendirilmesinde Son Gelişmeler

Arabuluculuk, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir.

Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın Vergiler Hakkında Ne Düşündüklerini Merak Ediyor musunuz?

Fişi Kullanıyor musunuz?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın sahte belge ile ilgili bilgilere yer verdiği tanıtım filmini ilgiyle izlerken aklıma bir tanıtım filmi önerisi daha geldi “LÜTFEN FİŞİNİ PAYLAŞMA/KULLANMA!”

İnternetten MTV ve Trafik Cezası Ödeyenler, Sahte Sitelere Dikkat!

Eğer çağımızın imkânlarından yararlanarak Motorlu Taşıtlar Verginizi ve trafik para cezanızı internetten ödemeyi düşünüyorsanız dikkat!