Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Melek ÖZ

Gelir İdaresi Başkanlığı/ Gelir Uzmanı

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümünden (Bölüm Birincisi) 2011 yılında mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalında 2017 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.

2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Web Tasarım ve Kodlama Bölümünden mezun oldu.

Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde doktora programına devam ediyor

Yayınlar

 • Öz, M (2023). İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması. Legal Mali Hukuk Dergisi, 19(217), 55 - 68
 • Öz, M (2022). Fiziki Teslimat Olmaksızın Altın Satış İşleminde Kambiyo Muamele Vergisi. Vergi Sorunları Dergisi, 45(410), 85 - 95.
 • Öz, M (2022). Engellilerin KKDF Ve BSMV Yönünden Değerlendirilmesi. Legal Mali Hukuk Dergisi, 18(209), 1061 – 1072.
 • Öz, M (2022). Kambiyo İşlemlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Uygulaması. Vergi Dünyası Dergisi, 1(490), 94 - 98.
 • Öz, M (2022). Bütçe Gelirleri İçerisinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin İncelenmesi: 2012-2022. Banka Ve Finans Hukuku Dergisi, 11(44), 765 - 780.
 • Öz, M (2022). Hizmet Vergisi Beyannamesine Eklenen “Bildirimler” Sekmesinin, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Değerlendirilmesi. Banka Ve Finans Hukuku Dergisi, 11(42), 311 - 330.
 • Öz M, Gürer, F. (2022). Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisine Yönelik Trend Analizi Uygulaması. Banka Ve Finans Hukuku Dergisi, 11(41), 83 - 96.
 • Öz, M (2022). Belediye Taşınmazlarının Belediye Şirketlerine Tahsisi Üzerine Bir İnceleme. Legal Mali Hukuk Dergisi, 18(216), 2687 - 2710.
 • Bülbül D, Öz, M .(2021). Genç İşsizliğinin Azaltılması Konusunda Bir Öneri: E-Spor Ve E-Sporun Desteklenmesi. Legal Mali Hukuk Dergisi, 17(202), 2513 - 2538.
 • Bülbül D, Öz, M .(2021). Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşlarının Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası Dergisi, 1(477), 6 - 14.
 • Bülbül D, Öz, M .(2020). Türkiye’de E-Spor Oyuncularının Vergilendirilmesi. Legal Mali Hukuk Dergisi, 16(184), 789 - 814.                                                                                   

Melek ÖZ Tüm Yazılar