Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Yatırımcılar En Yüksek Reel Getiriyi Mayıs Ayında Amerikan Doları'ndan Elde Etti

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,51 oranlarıyla Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Emlakçılar, Kiralamada Bir Aylık Kira Bedelinden, Satışta İse %4’ten Fazla Komisyon Alamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca;

Emlak Komisyonculuğu Yapabilmek Şartlara Bağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca Emlak Komisyonculuğu yapanlar 18 ay içerisinden Yönetmelikte hükmolunan şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Elektrikli Otomobil Ne Kadar İşsizlik Yaratacak?

Almanlar yeni teknolojinin yaratacağı sonuçları hesaplıyor. Almanya’nın bu günden 2030 yılına kadar elektrikli otomobille ilgili öngörüsü:

Avrupa Ekonomisinin Taklidi Ürünlerden Kaybı Ne Kadar?

Kozmetikten giyime kadar on üç sektör Taklit ürünlerden olumsuz etkileniyor.

Kriz Ortamında Bir Finansman Yöntemi Önerisi: Nakit Havuzu (Cash Pooling)

Ekonomik faaliyetlerin, işletmelerin öz kaynaklarının yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası finans piyasalarından kredi sağlanarak yürütüldüğü bilinen bir realitedir. Bununla birlikte işletmeler açısından, sınırlı finansal kaynaklara erişim bu kaynaklara olan yoğun ilgi ve beraberinde ortaya çıkan rekabet nedeniyle her zaman olanaklı görünmemektedir.

Fransızların İnek Aşkı Depreşti!

Faransa’da sığır yetiştiricilerine eleştiriler gündemde. Sebep? Yetiştiricilerin inek ve keçilere kötü muamele yaptıkları. Sağlıksız şartlarda beslendikleri ve kesimlerinin yapıldığı.

Ne Kadar Elektrikli Oto Satıldı?

Şimdilerin tartışma konusu. Elektrikli otomobil tutacak mı?

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

Resmi Gazete’de 26 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerini belirlendi. Buna göre; Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler,  eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklar.

Sektörel Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düşüşte

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında %5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü.

Borsa İstanbul Ne Kadar Döviz Satmış Olabilir?

Borsa İstanbul döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında bir açıklama yayınlayarak Türk lirasına olan güven ve desteğin bir göstergesi olarak, borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk lirasına çevrildiğini ilan etmiştir. Açıklamada ne kadar döviz satıldığı bilgisine yer verilmemiştir.

Turistleri İstemeyen Şehir

Bütün ülkeler turist ister. Turizm gelirlerini artırmak ister.

İki Şişe Viski İki Milyon Dolara Satıldı.

Hong-Kong’ ta yapılan açık artırma. Açık artırmaya konan antik eşya veya tablo değil. Peki ne?

Orta Gelir Tuzağında 40 Yıl

Orta gelir tuzağı; bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması halini tanımlamak üzere kullanılan bir deyimdir. Orta gelir tuzağı bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi  halini ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk içine girilmesi durumunu ifade eder. Bu tanımda açık olmayan konu hangi gelir düzeyinin orta gelir düzeyi olarak kabul edilmesi gerektiği meselesidir.

Türk Sanayisinin Geleceği Parlak mı?

Son elli yılın en önemli olgusu olan küreselleşme, her geçen gün büyük bir hızla gelişen ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde tüm insanlığı etkilemiştir. Küreselleşme; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanda etkilerini ciddi manada hissettirmiş ve tüm dünyada birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir.

4 Aylık Uçak Bileti Fiyatı Artışları %100’ü Buldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) verilerine göre Nisan 2018 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % 1,87 oranında artmıştır. 4 aylık TÜFE artışı ise %4,69 oranındadır. Aralık 2017 ile Nisan 2018 arası ürün bazında fiyat artışlarına bakıldığında ise uçak bilet fiyatları % 97,72’lik artışla zirveyi alırken kadın kabanı fiyatları % 23,88’lik düşüşle son sırayı almıştır.