Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Hakan ÜZELTÜRK

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1986 senesindeki ilk mezunlarından olup aynı yıl kurulan Vergi Hukuku Kürsüsüne Asistan olarak girmiştir. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1988 senesinde, Doktorasını Birleşik Krallık -İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Uluslararası Vergi Hukuku” alanında 1997 senesinde tamamlamıştır. 1999 senesinde Yardımcı Doçent, 2003 senesinde Doçent, 2009 senesinde Profesör olmuştur. 2000 senesinden beri ders vermekte olduğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çeşitli idari görevlerin yanında 2003 senesinden itibaren Vergi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başkanı olarak görev yapmış, 2014 senesinde emekli olarak 2003 senesinden beri ders vermekte olduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçmiştir. Avukat ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ünvanları vardır. Kurucusu olduğu Galatasaray Üniversitesi Selim Kaneti-Adnan Tezel Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 2005-2014 seneleri arasında Müdürlüğünü yapmıştır.

9. ve 10. Kalkınma Planı Vergi Çalışma Grubu üyesidir. 2008’den beri devam eden TÜSİAD Vergi Komitesi üyeliğinin yanında 2003-2009 seneleri arasında Vergi Konseyi ve İcra Kurulu Üyeliği de yapmıştır. 2005 senesinden beri aylık olarak yayınlanmakta olan Legal Malî Hukuk Dergisi’nin kurucusu ve editörü, Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi’nin Editörü’dür. Dünya Gazetesi’nde “Vergi ve Hukuk” başlığıyla köşe yazarlığı ve 6 News kanalında “Malî Dünya” adıyla haftalık program yapmış, yazılar yazmıştır.

Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı Üniversitelerde ve Kurumlarda çalışmalarda ve araştırmalarda bulunmuş, toplantılara katılmış, dersler vermiştir. Türkçe ve İngilizce tezler, kitaplar, kanunlar, raporlar ve makaleler yazmış, ulusal ve uluslararası çok sayıda konferans vermiş ve tebliğ sunmuştur. 1992 TÜSİAD Bilim Ödülü sahibidir. IFA, IIPF ve EATLP ve EATLP Academic Committee üyesidir. Halen Vergi Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Malî Hukuk, Türk Vergi Sistemi, Avrupa Birliği Vergi Sistemi, Mükellef Hakları alanlarında çalışmalarını