Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
21 Aralık 2016
41OKUNMA

Kültür Harcamaları 2015’te 2014’e Göre %6,5 artarak 32 Milyar 941 Milyon 728 Bin TL Oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %61,5, özel harcamaların payı ise %38,5 oldu.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %1,4 oldu

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılına %1,5 iken, 2015 yılında %1,4’e düştü.

(KaynaK: TÜİK)