Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
19 Haziran 2017
44OKUNMA

Bütçenin Yüzde 13,1’i Eğitime Ayrılıyor

Kamu tarafından eğitime ayrılan bütçenin %77’sini (1) oluşturan MEB bütçesi, 2016 yılında 76,4 milyar TL iken 2017 yılı için 85 milyar TL’ye çıktı. Yani bütçe, 2006 yılından bu yana nominal olarak yaklaşık 5 katına çıkmış durumda. Ancak bu artış, enflasyon etmeni göz önüne alınmadığında görülüyor; yıllar içerisinde gerçekleşen enflasyon da dikkate alındığında bütçenin 2006’dan bu yana sadece 2 katına çıktığı anlaşılıyor.

Eğitime ayrılan bütçeyi rakamsal olarak izlemenin yanı sıra, ülke zenginliğinin ne kadarının eğitime harcandığına bakmak da yararlıdır. Bu değerlendirme için yaygın olarak kullanılan yöntem, eğitim bütçesinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) bölünmesidir. Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi kapsamında, herkesin eğitime erişimi için, temel eğitime yapılan kamu harcamalarının GSYH’ye oranının %4-6 olması öneriliyor.

Türkiye’de temel eğitime ayrılan kamu kaynaklarını yansıtan MEB bütçesinin GSYH’ye oranı %3,5’tir; dolayısıyla önerilen düzeyin altındadır. MEB bütçesinin GSYH’ye oranı 2006’dan 2016’ya dek genel olarak artma eğiliminde olsa da 2017 yılında artmadı; merkezi yönetim bütçesi içindeki payı ise 0,20 puan azaldı.

2017 yılında ait orandır. Aynı yıl kamu tarafından eğitime ayrılan toplam bütçenin %23’ünü üniversite bütçeleri, %0,4’ünü ÖSYM bütçesi, %0,04’ünü ise YÖK bütçesi oluşturmaktadır.

MEB BÜTÇESİNİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Yıl MEB Bütçesi (TL)Merkezi Yönetim Bütçesi (TL)MEB Bütçesinin GSYH'ya Oranı (%)*MEB Bütçesinin Merkezi Yönetgim Bütçesine Oranı (%)
200616.568.145.500174.958.100.6992,189,47
200721.355.634.000204.988.545.5722,5310,42
200822.915.565.000222.553.216.8002,4110,3
200927.446.778.095262.217.866.0002,8810,47
201028.237.412.000286.981.303.8102,579,84
201134.112.163.000312.572.607.3302,6310,91
201239.169.379.190350.898.317.8172,7611,16
201347.496.378.650404.045.669.0003,0311,76
201455.704.817.610434.995.765.0003,1912,81
201562.000.248.000472.943.000.0003,1813,11
201676.354.306.000570.507.000.0003,5513,38
201785.048.584.000645.124.000.0003,5413,18
* 2017 için tahmini değerdir.
Kaynak: MEB (2017). Millî eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2016-17 (1. Dönem). Ankara: MEB.

TÜRKİYE’DE EĞİTİME AYRILAN KAYNAKLAR, Eğitim Reformu Girişimi 2015-2016