Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
23 Aralık 2015
39OKUNMA

2014 Yılında Eğitim Harcamaları %13,2 Artarak 113 Milyar 571 Milyon Lira Oldu

2014 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi %20,4 ile ortaöğretim oldu.Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %6,5 oldu.
Ülkemizde eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2013 yılına %6,4 iken, 2014 yılında %6,5’e yükseldi

Eğitim harcamalarının %77,7’si devlet tarafından finanse edildi.
Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %19,8 oldu (TÜİK).