Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
08 Aralık 2013
38OKUNMA

Devlet 2012’de Kişi Başına 783 Lira Sağlık Harcaması Yaptı

<p>Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan <strong>Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2012</strong>’ye göre (<a href="http://saglik.gov.tr/TR/dosya/1-87578/h/istaturk2012.pdf" rel="external">http://saglik.gov.tr/TR/dosya/1-87578/h/istaturk2012.pdf</a>) Devlet 2012 yılında her bir vatandaşı için 783 lira harcama yaptı. Aynı dönemde yapılan özel sağlık harcaması ise 237 lira olarak gerçekleşti.<br /><br /> Toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı 1999 yılında %4.9, 2002 yılında %5.4 iken 2012 yılında da %5,4 olarak gerçekleşmiş durumda. Aşağıda TÜİK tarafından hazırlanan tabloda yıllar itibariyle oranları görmek mümkün.<br /><br /><strong>Yıllar İtibariyle Sağlık Harcamalarının GSYİH’ya Oranı</strong></p> <table class="table"> <thead> <tr><th><br /><strong>Yıllar</strong></th><th><strong>Cari Sağlık Harcamasının<br /> GSYİH'a Oranı </strong><strong>(%)</strong></th><th><strong>Yatırım Harcamasının<br /> GSYİH'a Oranı </strong><strong>(%)</strong></th><th><strong>Toplam Sağlık</strong><br /><strong>Harcamasının</strong><br /><strong>GSYİH'a Oranı </strong><strong>(%)</strong></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><strong>1999</strong></td> <td>4,6</td> <td>0,2</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td><strong>2000</strong></td> <td>4,7</td> <td>0,2</td> <td>4,9</td> </tr> <tr> <td><strong>2001</strong></td> <td>5,0</td> <td>0,1</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td><strong>2002</strong></td> <td>5,2</td> <td>0,1</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td><strong>2003</strong></td> <td>5,2</td> <td>0,2</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td><strong>2004</strong></td> <td>5,1</td> <td>0,3</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td><strong>2005</strong></td> <td>5,1</td> <td>0,3</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td><strong>2006</strong></td> <td>5,4</td> <td>0,4</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td><strong>2007</strong></td> <td>5,5,</td> <td>0,5</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td><strong>2008</strong></td> <td>5,5</td> <td>0,6</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td><strong>2009</strong></td> <td>5,8</td> <td>0,3</td> <td>6,1</td> </tr> <tr> <td><strong>2010</strong></td> <td>5,3</td> <td>0,3</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td><strong>2011</strong></td> <td>5,0</td> <td>0,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td><strong>2012</strong></td> <td>5,1</td> <td>0,3</td> <td>5,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kaynak :Sağlık Bakanlığı 2012 Raporu, TÜİK)<br /><br /> Aynı rapora göre kişi başına cepten sağlık harcaması tutarı ise 2012 yılında 157 Lira olarak gerçekleşmiş durumda.</p> <p><strong>2012 yılında ödediğimiz vergiler karşılığında bize sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bazı rakamlar</strong></p> <ul> <li>2012 yılında <strong>Sağlık Bakanlığına</strong> bağlı <strong>832</strong>, <strong>üniversitelere</strong> bağlı <strong>65</strong><strong>hastanede</strong> sağlık hizmeti sunuldu. Aynı dönemde 541 adet özel hastane ve 45 tane diğer (belediye, Milli Savunma, diğer kamu kurumları vb.) sağlık birimi hizmet sunmuş durumda.</li> <li>Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki <strong>yatak sayısı 122.322,</strong> üniversitelerdeki ise <strong>35.150’</strong>dir.</li> <li><strong>10 bin kişiye düşen</strong> Sağlık Bakanlığı <strong>hastane yatağı sayısı 16,2</strong>’dir.</li> <li><strong>Yoğun bakım yatak sayısı</strong> Sağlık Bakanlığı hastanelerinde <strong>10.321</strong>, üniversite hastanelerinde <strong>4.236</strong>’dır.</li> <li>Sağlık Bakanlığına bağlı <strong>419</strong>, üniversitelere bağlı <strong>54</strong><strong>merkezde</strong><strong>hemodiyaliz hizmeti</strong> verilmektedir.</li> <li><strong>Ağız ve diş sağlığı</strong> konusunda <strong>Sağlık Bakanlığına bağlı</strong><strong>989 kurumda</strong> 6.727 ünit, <strong>üniversitelerde 48 kurumda</strong> ve 4.474 ünit hizmet vermekte.</li> <li><strong>5’li karma aşı uygulama oranı</strong> 2011 yılında Türkiye’de <strong>%97’</strong>dir.</li> <li><strong>3.346 adet 112 Acil Ambulansı</strong> hizmet vermekte. Bunların 17 adedi ambulans helikopter, 4 adedi uçak ambulans, 291 adedi kâr paletli ambulans ve deniz 4’tür.</li> <li>2012 yılında sağlık Bakanlığı hastanelerine <strong>260.974.401 kişi</strong>, üniversite hastanelerine <strong>27.080.436 kişi</strong> başvuruda bulundu.<br /><br /><img src="/assets/images/2018/2012-saglik-harcamalari.jpg" alt="Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Birinci Basamak Kuruluş Sayıları" width="516" height="579" /><br /><br /></li> </ul> <ul> <li>Sağlık Bakanlığı hastanelerinde <strong>6.891.857 hasta</strong>, üniversite hastanelerine <strong>1.601.878 hasta </strong>yattı<strong>.</strong></li> <li>Sağlık Bakanlığı hastanelerinde <strong>2.298.893</strong>, üniversite hastanelerine <strong>664.695 ameliyat </strong>yapıldı<strong>.</strong></li> <li><strong>35.282.921 kişi diş hekimine</strong> başvuruda bulundu.</li> <li><strong>Tüketilen ilaç miktarı 1 milyar 889 milyon kutu</strong> olup bunun <strong>%95’lik bedeli ise geri ödeme</strong> kapsamındadır.</li> </ul>