Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
08 Aralık 2013
127OKUNMA

Devlet 2012’de Kişi Başına 783 Lira Sağlık Harcaması Yaptı

Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2012’ye göre (http://saglik.gov.tr/TR/dosya/1-87578/h/istaturk2012.pdf) Devlet 2012 yılında her bir vatandaşı için 783 lira harcama yaptı. Aynı dönemde yapılan özel sağlık harcaması ise 237 lira olarak gerçekleşti.

Toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı 1999 yılında %4.9, 2002 yılında %5.4 iken 2012 yılında da %5,4 olarak gerçekleşmiş durumda. Aşağıda TÜİK tarafından hazırlanan tabloda yıllar itibariyle oranları görmek mümkün.

Yıllar İtibariyle Sağlık Harcamalarının GSYİH’ya Oranı


Yıllar
Cari Sağlık Harcamasının
GSYİH'a Oranı 
(%)
Yatırım Harcamasının
GSYİH'a Oranı 
(%)
Toplam Sağlık
Harcamasının
GSYİH'a Oranı (%)
19994,60,24,8
20004,70,24,9
20015,00,15,1
20025,20,15,3
20035,20,25,4
20045,10,35,4
20055,10,35,4
20065,40,45,8
20075,5,0,56,0
20085,50,66,1
20095,80,36,1
20105,30,35,6
20115,00,35,3
20125,10,35,4

(Kaynak :Sağlık Bakanlığı 2012 Raporu, TÜİK)

Aynı rapora göre kişi başına cepten sağlık harcaması tutarı ise 2012 yılında 157 Lira olarak gerçekleşmiş durumda.

2012 yılında ödediğimiz vergiler karşılığında bize sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bazı rakamlar

 • 2012 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı 832, üniversitelere bağlı 65hastanede sağlık hizmeti sunuldu. Aynı dönemde 541 adet özel hastane ve 45 tane diğer (belediye, Milli Savunma, diğer kamu kurumları vb.) sağlık birimi hizmet sunmuş durumda.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerdeki yatak sayısı 122.322, üniversitelerdeki ise 35.150’dir.
 • 10 bin kişiye düşen Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 16,2’dir.
 • Yoğun bakım yatak sayısı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 10.321, üniversite hastanelerinde 4.236’dır.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı 419, üniversitelere bağlı 54merkezdehemodiyaliz hizmeti verilmektedir.
 • Ağız ve diş sağlığı konusunda Sağlık Bakanlığına bağlı989 kurumda 6.727 ünit, üniversitelerde 48 kurumda ve 4.474 ünit hizmet vermekte.
 • 5’li karma aşı uygulama oranı 2011 yılında Türkiye’de %97’dir.
 • 3.346 adet 112 Acil Ambulansı hizmet vermekte. Bunların 17 adedi ambulans helikopter, 4 adedi uçak ambulans, 291 adedi kâr paletli ambulans ve deniz 4’tür.
 • 2012 yılında sağlık Bakanlığı hastanelerine 260.974.401 kişi, üniversite hastanelerine 27.080.436 kişi başvuruda bulundu.

  Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Birinci Basamak Kuruluş Sayıları

 • Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 6.891.857 hasta, üniversite hastanelerine 1.601.878 hasta yattı.
 • Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2.298.893, üniversite hastanelerine 664.695 ameliyat yapıldı.
 • 35.282.921 kişi diş hekimine başvuruda bulundu.
 • Tüketilen ilaç miktarı 1 milyar 889 milyon kutu olup bunun %95’lik bedeli ise geri ödeme kapsamındadır.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor