Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
12 Ocak 2014
121OKUNMA

2014 Bütçesinde Eğitime 78,5 Milyar Lira Ayrıldı

Toplumsal kalkınmayı sağlamanın en önemli aracı eğitim. Ödediğimiz vergilerle finanse ettiğimiz eğitim hizmetleri okul öncesi eğitimden başlayıp yüksek öğrenimi de kapsayan geniş bir yapı.

Bu kapsamda 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde eğitime (yüksek öğrenim dahil) yaklaşık 78,5 milyar TL ayrılmakta.

Bu tutar merkezi bütçenin gider kalemleri içinde %14,42 oranında Mili Eğitim Bakanlığı’na ayrılan pay ayrıldığı anlamına geliyor.


GSYH’nın %4,57’si eğitime ayrılıyor

2014 yılında bütçe giderlerinde eğitim için ayrılan pay Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) %4,57’sine karşılık geliyor.

Eğitim Reformu Girişimi tarafından 13 Aralık 2013 tarihinde yayınlana politika notuna göre; “Uluslararası hedef ve göstergeler dikkate alındığında bu oran OECD ortalaması olan % 5,5 ve UNESCO’nun kalkınmakta olan ülkelere önerdiği % 6’nın altındadır. Türkiye’de beşeri sermaye birikiminin desteklenmesi için kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın daha da artırılması gerekmektedir. Eğitim bütçesinin daha bütüncül bir eğitim stratejisi çerçevesinde, saydamlık, katılımcılık ve denetlenebilirlik ilkeleri gözetilerek oluşturulmasının toplumsal yararı büyük ve kalıcı olacaktır.”

(Sözkonusu politika notu için bkz. http://erg.sabanciuniv.edu/

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru Sor