Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
28 Aralık 2017
55OKUNMA

2016’da Sosyal Korumaya 334 Milyar 751 Milyon TL Harcandı

Sosyal koruma harcaması 2016 yılında %19,5 artış göstererek 334 milyar 751 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,3’ünü (328 milyar 917 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamaları, 2015, 2016


GSYH’nin %12,8’ini sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında %12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.