Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Ömer ŞENER

Vergi Müfettişi( Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı)

Yayınlanmış Yazıları

  • Dağıtılmayan Karlara Getirilen Stopaj Ve Beraberinde Gelecek Tartışmalar (Dünya Gazetesi)
  • Köprü Kredi İlişkilerinde Transfer Fiyatlandırması Ve Emsal Bedel Sorunu (Vergi Sorunları Dergisi)
  • Temsil ve Ağırlama Harcamalarının Gider Olarak Dikkate Alınması ve Stad Loca Kiralama Bedellerinin Bu Kapsamda Değerlendirilmesi (Vergi Sorunları Dergisi)