Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazlı Gaye ALPASLAN
11 Temmuz 2019Nazlı Gaye ALPASLAN
320OKUNMA

Usulsüz E-Tebligatı İptal Eden Yargı Kararı Üzerine Düşünceler

Geçtiğimiz ay vergi mahkemesi tarafından e-tebligat ile ilgili bir tarhiyat işlemi hakkında Muğla Vergi mahkemesi tarafından önemli bir karar verilmiştir. 

Dava konusu kısaca şöyle gelişmiştir: Önemli bir miktara varan tarhiyatla ilgili vergi ve ceza ihbarnameleri ilgili şirketin e-tebligat ile ilgili yetkili olduğu temsilcisinin e-posta  adresine vergi dairesi tarafından  tebligat yapılmıştır.

İlgili personel tarhiyatın muhatabı şirketten ayrıldığı için konu unutulmuştur. Daha sonra söz konusu yüklü cezalı tarhiyatla ilgili vergi ve ceza ihbarnameleri hakkında muhatap şirkete ödeme emri tebliğ edilmiştir.

İlgili  şirket gerçeği fark edip kendi gıyabında 16/7/2018 tarihinde vergi ve ceza ihbarnamelerini şirketten ayrılan eski personeli olan  …….’nın e-posta  adresine tebliğ  edilmiş olduğunu  fark etmiştir.

Öte yandan, kendisine ödeme emri tebliğ edilen ilgili şirket vergi mahkemesine başvurarak ödeme emrinin hatalı olduğunu, önceki aşamalarda vergi ve ceza ihbarnamelerinin hukuka aykırı olarak hatalı tebliğ edildiğini, e-tebligatın şirketten ayrılan ve vergi dairesinde kayıtlı olan eski personelin e-posta kutusuna tebliğ edildiğini, şirketin kurumsal bir kep elektronik posta adresinin olduğunu, özetle, önceki aşamalarda tebligatların 213 sayılı VUK 107/A kapsamında yapıldığı belirtilen tebliğin usulüne uygun olmadığı iddialarıyla ödeme emrinin iptalini talep etmiştir.

Vergi mahkemesi incelenen dosya kapsamında ilgili şirket adına tebliğ edilen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu, ödeme emri dayanağının 213 sayılı VUK 107/A md kapsamında usulsüz bir tebliğ nedeniyle davacı şirket yönünden ortada kesinleşmiş tahsili gereken amme alacağının varlığından söz edilemeyeceğini ve dolayısıyla amme alacağının davacı şirketten tahsil edilemediğinden bahisle davacı şirket hakkında düzenlenen dava konusu ödeme emrini hukuka aykırı bularak iptal etmiştir (1).

Sonuç olarak, e-tebligat konusu geçmişte ve günümüzde önemli sorunlara neden olan bir işlem olup, idare tarafından e-tebligat kutusuna düşen vergi ve ceza ihbarnameleri, ödeme emirleri ve hüküm ifade eden diğer yazışmalar uygulamada problemlere neden olmaktadır.

(1) Muğla Vergi Mahkemesi kararı, 14/05/2019 gün ve E:2019/7-K:2019/429

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor