Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazlı Gaye ALPASLAN
31 Mart 2019Nazlı Gaye ALPASLAN
326OKUNMA

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi İnternetten (İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden) Gönderilebiliyor

Bilindiği gibi, veraset ve intikal vergisi beyannameleri elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden, 12 Kasım 2018 tarihinden itibaren interaktif vergi dairesi kanalıyla yollanmaya başlanmıştır.

Buna göre;

 1. Yollanan veraset beyannameleri interaktif vergi dairesi üzerinde bir ayrıma tabi tutularak ilgili vergi daireleri ekranına aktarılacaktır.
 2. Gelen veraset beyannameleri KEYS (Kamu Elektronik Yazışma Sistemi) üzerinden yetkili vergi dairelerine evrak numarası alınarak aktarılacaktır.
 3. Böylelikle, interaktif vergi dairesinden alınan beyannameler kontrol edilerek uygunluğu sağlandıktan sonra ilgili vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenecektir.
 4. Beyanname ekinde eksik veya noksan görülen bir durum olması halinde, bu eksikler mükelleflere yazı yollanarak bu eksikler giderilecektir.
 5. İnteraktif vergi dairesinden alınan beyannamelerin hangi vergi dairesine yollanacağı konusunda MERNİS’ten alınan adres bilgilerine göre tespit edilecektir. Adres bilgisinde hata olması halinde yanlış bir vergi dairesine iletilen beyanname ve ekleri süratle ilgili vergi dairesine KEYS üzerinden gönderilecektir.
 6. Vergi Usul Kanunu 492 sayılı Genel Tebliği’nin  mad. 7/3. fıkrasında “ İnteraktif vergi dairesi kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkar edilemezliği söz konusu olduğundan, sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.” İbarelerine yer verilmiştir. Bu nedenle interaktif vergi dairesinden alınan beyannamelerde imza şartı aranmayacaktır.
 7. Ölüm nedeniyle verilecek olan veraset beyannamelerinde her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı beyanname verilebilir. Veya bütün varisler tarafından tek bir beyanname verilmesi de mümkündür.

Veraset beyannamesine eklenecek belgeler kısaca şöyledir;

 1. Veraset ilamı,
 2. Son ikametgah belgesi,
 3. Tapu fotokopisi,
 4. Emlak rayiç değeri gösterir belge,
 5. Ölen kişinin kooperatif üyesi olması durumunda, ölüm tarihine kadar yatırdığı aidat miktarlarını gösteren yazı,
 6. Araçlarla ilgili ruhsat fotokopisi,
 7. Bankalardan alınacak mevduat bilgileri,
 8. Murisin sahip olduğu ticari işletmelere ilişkin varsa son ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi, bilanço, gelir tablosu veya işletme hesabı özeti.

Sonuç olarak, vergi daireleri kendisine sunulan belgelerin teyit işlemlerini GIBINTRA da (YBS) vergi dairesi işlemleri menüsü başlığı altında yer alan ilgili alt başlıklardan ilgili evrakların teyit ve kontrolünü gerçekleştirebilecektir.