Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Nazlı Gaye ALPASLAN
17 Ekim 2019Nazlı Gaye ALPASLAN
492OKUNMA

Adresinde Bulunmayan Mükelleflerde Vergi Dairesi Re’sen Kapatma İşlemleri

İlk işe başlama dilekçesinde gösterildiği adreste işe başlama yoklaması  yapılıp işe devam eden  mükelleflerin çeşitli nedenlerle  adreslerini  başka mahallere  taşıdıkları görülmektedir. 

Yeni adresin vergi dairesinin bilgisinde olmayışı, terk edilen eski adresin ise, vergi dairesi tarafından  mükellefle ilgili   terk hükmünde sayılmaktadır.  Böylece,  eski adresinden taşınıp, yeni adresine geçen  mükellefle ilgili  vergi dairesi  bu mükellefin  adresinde olmadığı  gerekçesi ile  mükellefiyetini sonlandırmakta ve bu  mükellefi askıya almaktadır. 

Görüldüğü üzere,  vergi dairesinin tek  bir yoklama fişine dayalı olarak mükellefiyeti askıya alması  hatta kaydını  bloke etmesi ve sonuçta bu  mükelleften iş yapan, mal alan birçok  müşterileri  sıkıntıya sokabilmektedir.  Problem bir aşama daha ileri götürülerek adresini değiştiren mükellefin  vergi kaydı  kapatılmakta, koda alınmakta ve bu  mükelleften mal  alan bütün müşteriler “özel esaslara” tabi tutulmaktadır.

Oysaki, vergi dairelerinin  mükellefin  vergi kayıtlarını adreslerinde bulunmadıkları  gerekçesi ile  en az (2) yoklama fişine istinaden  değişik tarihlerde  adresinde olmadığını  tespit etmesi zorunludur.  Adresinde bulunmadığı gerekçesi ile vergi kaydı  kapatılan bir kişiden  mal  alan mükellefler mağdur olabilmektedirler.

Oysaki, adresinde bulunmadığı iddia edilen mükelleflerden mal alan alıcı konumundaki kimseler bu mal alışlarını kendi muhasebe sistemlerinde (Ba) Formunda göstermektedirler.   Adresinde bulunmadığı iddia edilen mükellef ise, bu mal satışını (Bs) Formunda göstermektedir.   

Diğer taraftan, iş adresinde bulunmayan mükellefin ikinci bir vergi yoklaması vergi dairesi tarafından MERNİS adresindeki ikametgah adresinde vergi yoklaması yapılabilir. Gelir İdaresinin EVDO sistemi ile SGK’nın mükellefiyet sorgulama bilgisayar menüleri paralel  çalışmaktadır. Bu durumda vergi dairesi adresinde bulunmayan mükelleflerle ilgili vergi kaydını sonlandırmadan ilgili ve bağlantılı diğer resmi kurumlarla da bu terk/faal durumunu rahatlıkla internet üzerinden sorgulayabilir.

Öte yandan, vergi daireleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160. maddesinde yer alan duyuru ve ilan sistemini yerine getirmeyerek bu gayrifaal şirketlerden bir şekilde mal ve hizmet alan mükelleflerin menfaatlerini dikkate almamaktadır.

Yüksek mahkeme Danıştay tarafından verilen bir çok kararda adresinde bulunmayan şirketlerin yaptıkları işler veya sattıkları mallarla ilgili olarak alıcı firmalara sahte fatura iddiasıyla işlem yapılamayacağına karar vermektedir. Salt adreste bulunmamak sahte fatura düzenlemek gibi bir fiili gerektirmeyeceği mahkeme kararlarında gerekçe olarak gösterilmektedir. (1)

Sonuç olarak, vergi dairesi sağlıklı yoklama fişleri düzenleyerek işe başlama, işi bırakma, iş nevi değişiklikleri vs. durumları çok yönlü araştırma yetkilerine sahiptir.  Adres araştırmaları günümüz koşullarında Gelir İdaresi tarafından en son teknolojik olanaklar ve bilgisayar yardımı ile rahatlıkla tespit edilebilmektedir. 

(1) İzmir.3. Vergi Mahkemesinin, 2.12.2006 / E: 2005 / 515 – K: 2006 / 1114

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor