Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Recep BIYIK
22 Aralık 2019Recep BIYIK
1605OKUNMA

Kaç Çeşit Vergi Ödüyoruz?

21 Kasım 2019 günü TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la üç yeni vergi daha ihdas edildi.

Kimsenin işine yaramayacağını biliyorum ama kendi merakım için baktığım, bu üç yeni vergiyle birlikte ödediğimiz vergi sayısını ve bunların neler olduğunu sizinle paylaşmak istedim.

Öncelikle bir çerçeve çizmekte yarar var. Bütün vergi ve vergi benzerlerini listeleyebilmek kolay değil, zaman istiyor. Bu nedenle sadece günlük hayatımızda yaygın olarak karşılaştığımız vergi, harç ve harcamalara katılma paylarını listelemekle yetindim. Çok sayıda olduğunu tahmin ettiğim vergi benzerlerini, çeşitli mevzuatın içine dağılmış fon ve pay adı altında uygulanan yükümlülükleri dikkate almadım. Bu çerçevede örneğin, son zamanlarda ihdas edilen geri kazanım katılım payı (yaygın kullanılan haliyle plastik poşet vergisi) ve turizm katkı payı gibi paylara listede yer vermedim.

Uygulanmakta olan vergi, harç ve paylar ile bunların dayanağı kanunlar aşağıdaki tabloda:

KanunVergi, resim veya harç
Gelir Vergisi KanunuGelir vergisi
Kurumlar Vergisi KanunuKurumlar vergisi
Katma Değer Vergisi KanunuKatma değer vergisi
Özel Tüketim Vergisi KanunuÖzel tüketim vergisi
Gider Vergileri KanunuBanka ve sigorta muameleleri vergisi
Özel iletişim vergisi
Konaklama vergisi
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında KanunŞans oyunları vergisi
Dijital Hizmet Vergisi KanunuDijital hizmet vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi KanunuVeraset ve intikal vergisi
Damga Vergisi KanunuDamga vergisi
Gümrük Vergisi KanunuGümrük vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi KanunuMotorlu taşıtlar vergisi
Emlak Vergisi KanunuEmlak vergisi
Değerli konut vergisi
Değerli Kâğıtlar KanunuDeğerli kâğıt bedeli
Harçlar KanunuYargı harcı
Noter harcı
Vergi yargısı harcı
Tapu ve kadastro harcı
Konsolosluk harcı
Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni muafiyeti, vize ve harcı
Gemi ve liman harcı
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı
Trafik harcı
Belediye Gelirleri Kanunuİlan ve reklâm vergisi
Eğlence vergisi
Haberleşme vergisi
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi
Yangın sigortası vergisi
Çevre temizlik vergisi
İşgal harcı
Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
Kaynak suları harcı
Tellallık harcı
Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı
Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
Bina inşaat harcı
Kayıt ve suret harcı
Altyapı kazı izni harcı
Parselasyon harcı
İfraz ve tevhid harcı
Plan ve proje tasdik harcı
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
Yapı kullanma izni harcı
İşyeri açma izni harcı
Muayene, ruhsat ve rapor harcı
Sağlık belgesi harcı
Yol harcamalarına katılma payı
Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
Su tesisleri harcamalarına katılma payı
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında KanunYurt dışına çıkış harcı
4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunKKDF

Toplamda 17 kanunda, 53 vergi, harç ve pay.

(Bu yazı, DÜNYA Gazetesi’nde yayımlanmış olup Sn. BIYIK’ın özel izni ile yayımlanmaktadır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor