Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan ATİLA
10 Mart 2013Özkan ATİLA
215OKUNMA

OECD’den Kurumlar Vergisi Konusunda Daha Güçlü İşbirliği Çağrısı

Çok uluslu şirketlerin vergisel olarak daha avantajlı olmaları, ülke vatandaşlarının ve küçük işletmelerin daha yüksek vergi yüküne katlanmalarına yol açmaktadır. Vergi sistemlerinin çok uluslu şirketleri gereksiz olarak desteklememesini sağlamak için ise küresel çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Matrah aşındırmaları ve kâr aktarımları konusunda OECD tarafından yapılan araştırma sonucunda yayımlanan raporda, küçük işletmeler % 30 kadar vergi öderken, bazı çokuluslu şirketlerin % 5’e kadar inen oranlarda kurumlar vergisi ödemek için stratejiler kullandıkları tespit edilmiştir.

 

OECD araştırması, aynı zamanda, bazı küçük ülkelerin, büyük sanayileşmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında çok büyük miktarda doğrudan yabancı yatırım alma ve büyük gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere yatırım yapılması konusunda bir iletim kanalı gibi hareket ettiklerini göstermektedir.

 

Bu stratejiler, teknik olarak yasal olsa da, birçok ülkenin vergi matrahını aşındırmakta ve uluslararası vergi sisteminin istikrarını tehdit etmektedir. Bu rapor, küresel vergi kurallarının adil olmasının sağlanması yolunda atılmış önemli bir adım olup, G-20 ülkelerinin küresel ekonomik krize karşı çözümler bulunması konusunda yapmış olduğu çağrıya yanıt vermektedir.

 

Söz konusu raporda, herhangi bir optimal vergi oranı önerilmemekte olup her devlet vergi oranına kendisi karar vermektedir.

 

OECD, önümüzdeki aylarda, kurumlar vergisi kaybını ölçmek ve küresel vergi sisteminin bütünlüğünü güçlendirmek için somut çözümler getiren, hükümetler ve iş dünyası ile işbirliği içinde geliştirilen bir eylem planı yayımlayacak.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor