Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

 Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU

1953 yılında Erzurum’da doğdu, lise öğrenimine kadar burada sürdürdü ve 1974 Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığını, 1977 yılında Hesap Uzmanlığını kazandı ve 1981 yılında Baş Hesap Uzmanı unvanını aldı.

1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 1990 yılında Genel Müdür Yardımcısı oldu. 5 Nisan 1994 kararlarıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığına atandı. Her iki Müsteşarlığın müsteşar yardımcılıklarını yaptı, ayrıca Hazine Müsteşarlığını 6 ay vekaleten yürüttü. 1997 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü oldu. 1999 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına ve 2000 yılında da Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına getirildi. 2004 ikinci yarısında kendi isteğiyle emekliye ayrılarak Gazi Üniversitesine profesör olarak atandı. 2015 yılında da Atılım Üniversitesine geçti.

Bürokrasideki görevleri sırasında Brüksel,  Washington (IMF’nin “Public Finance” programı) ve Paris’te ( KDV) uzun dönemli araştırma ve programlarına katıldı. OECD Çalışma Gruplarında ve Dünya Gümrük Örgütü yönetim kurulunda Türkiye’yi temsil etti.  

Nevzat Saygılıoğlu bürokratik kariyeri sırasında; 1986 yılında Gazi Üniversitesi’nden “doktora”, 1989 yılında Ankara Üniversitesi’nden “doçent” unvanlarını aldı ve 2004 yılında da Gazi Üniversitesi İİBF’ne profesör olarak atandı. halen Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” Bölüm Başkanlığını sürdürmektedir. 

Ankara ve İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini 40 yıla yakın süreden beri vermektedir.

Bu arada akademik görevi yanı sıra özel sektörde de üst düzey hizmetlerini de sürürmektedir.

5 kez “yılın bürokratı” seçildi.

Bireysel ve ortak 12 kitabı vardır. 20 yıla yakın zamandan beri de çeşitli gazete ve dergilerde haftalık düzenli yazılar yazmaktadır. Halen “Dünya” gazetesinde haftalık yazılarını devam ettirmektedir.

Nevzat Saygılıoğlu evli, 1 çocuk babası ve 1 torun dedesidir.