Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Bülent AK

1986 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Bülent AK, 1987 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 yılında "AB Ülkelerinde Muhasebe Uyumlaştırması Çalışmaları" konusunda yeterlilik etüdünü hazırlamış ve aynı yıl yapılan yeterlik sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanı olarak atanmıştır. 1996 yılında bir yıl süreyle ABD'ne geçici görevle gönderilmiş olup, "ABD'de Vergi İncelemeleri" konusunda etüt hazırlamış ve Baş Hesap Uzmanı olmuştur. 2000 - 2003 yıllarında Ankara Defterdar Yrd. olarak görev yapan Bülent AK, bir süre Defterdar Vekilliği de yaptıktan sonra görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır. Bülent AK, 2004 yılında kurmuş olduğu Konsey YMM bünyesinde çalışmakta iken, 2014 yılı başı itibariyle KPMG Türkiye'ye Vergi Ortağı olarak katılmıştır. TÜRMOB tarafından basılan "4369 S.K.'la Ana Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi" isimli kitabın yazarlarından birisi olup, günümüze değin birçok dergi ve yayın organında sirküler ve makaleleri yayınlanmıştır.

e-mail : bak@konseydenetim.com.tr