Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Bülent AK
27 Mayıs 2020Bülent AK
4205OKUNMA

Vergilerini Ödemekte Zorlananlara Öneriler

Gönül ister ki toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak, tüm mükelleflerimizin tahakkuk edecek vergileri süresinde ödemeleri ve korona virüse karşı verilen mücadeleye destek vermeleri beklenir. Ancak, bazı mükelleflerimizin yaşadığı güçlükler nedeniyle bunu yapma imkânları olmayabilir.

Finansman sıkıntısı çeken çoğu işletmenin aklına gelen şeylerden birisi de vergi ödemelerini geciktirmek oluyor. Ancak, bu durum genellikle işletmenin vergi dairesi nezdinde imajını bozduğu gibi, olayın bir de ekonomik yönü var, vergi ödemelerini geciktirmek işletmeler açısından bir avantaj yaratıyor mu, bunu değerlendirmekte fayda var.

Vergi Ödenmediğinde, Devletten % 19,2 Faiz Oranıyla Kredi Kullanılmış Olunuyor

Olaya işletme faaliyetlerinin finansmanı açısından baktığımızda, vergi borcunuzu ödemeyip geciktirdiğinizde, aslında devletten yatırılmayan vergi tutarında bir kredi kullanmaya başladığınızı düşünebilirsiniz. Ödenmeyen borçlar üzerinden hesaplanan gecikme zammı ise kullandığınız kredinin maliyetini oluşturmaktadır.

Şu anda vadesinde ödenmeyen vergilere uygulanan gecikme zammının oranı aylık % 1,60, yıllık bazda ise % 19,20’ye gelmektedir. Ancak, şunu hemen ilave edelim ki, bir aydan daha kısa sürelerde gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

Tecil ve Taksitlendirmenin Maliyeti Yıllık %15

Bilinçli olan işletme yöneticilerinin bir kısmı ise teminat göstermek suretiyle, idareye başvuruda bulunarak vergi borçları için tecil ve taksitlendirme yoluna gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü bu durumda, ödenecek tecil faizinin oranı biraz daha düşük, yıllık % 15 olarak uygulanıyor. Ayrıca, vergi borçları ertelenerek takside bağlandığı için, yıl içinde ihale vb. işlemler için borcu olmadıkları yönünde yazı almaları gibi bir sorun da yaşanmıyor.

Ancak, şunu hemen söyleyelim. Bazı vergi borçları tecil ve taksitlendirme kapsamındayken, bazıları kapsam dışında bırakılmış durumda. Örneğin, önümüzdeki günlerde ödenecek 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin olarak ödenmesi gerekecek geçici verginin maalesef tecili ve taksitlendirilmesi mümkün değil.

Vergi Ödemeleri İçin Bankadan Kredi Kullanırsanız Faiz Oranı % 9,11

Finansman sıkıntıları olan ancak bununla birlikte bankalardan olan kredi olanaklarını henüz yitirmemiş işletmeler için diğer bir seçenek ise banka kredisi kullanarak vergi ödemelerini yapmak, böylece vergi dairesiyle ilişkiler de bozulmamış oluyor.

 Merkez Bankası haftalık olarak, o hafta boyunca bankalarca TL cinsinden açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıklamaktadır. Bu çerçevede, Merkez Bankası tarafından 15.05.2020 tarihi itibariyle açıklanan, bankalarca TL cinsinden açılan ticari kredilere (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç) uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının % 9,11 olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla, vergi ödemeleri için bankadan kredi kullanırsanız, yıllık katlanacağınız faiz oranının geçtiğimiz haftalar itibariyle yıllık % 9,11 olacağını kabul edersek, büyük bir hata yapmış olmayız.

Devletin Faizi Gider Yazılmaz, Bankanın Faizi Gider Yazılır

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmeyecek giderler” başlıklı 90. maddesine göre, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemiyor. 

Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11/d maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizlerin kurum kazancından indirimi mümkün değildir.

Oysa Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde,  ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan finansman giderleri, ticari kazancın tespitinde kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir. Yapılan bu açıklama kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefleri de, finansman giderlerini kurum kazancından indirme olanağına sahiptir. 

Vergi Borçlarını Bankadan Kredi Çekip Ödemek Daha Avantajlı

Vergilerin ödenmemesi halinde uygulanan gecikme zammı oranının yıllık % 19,2 olduğu ve gecikme zamlarının gider yazılamadığı, banka kredilerine uygulanan kredi faizi oranının % 9,11 kadar olduğu ve bankadan çekilen kredilerin faizlerinin ise gider yazılabildiği hususları dikkate alındığında, finansman sıkıntısına düşmüş ancak kredi olanaklarını henüz yitirmemiş işletmeler için vergi borçlarını bankadan kredi çekip ödemek daha avantajlı görünüyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor