Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
30 Mart 2020Nazmi KARYAĞDI
4310OKUNMA

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez; SMMM, YMM Kendi Vergisini Erteletemez

Mücbir sebep ilan edildi.

Koronavirüs nedeniyle bazı sektörler için Nisan, Mayıs, Haziran 2020 dönemlerine ait KDV, gelir ve kurumlar vergisi kesintileri için beyanname verme süreleri 27 Temmuz 2020’ye ertelendi. Tahakkuk eden vergiler için ödeme süreleri Ekim, Kasım ve Aralık’a ertelendi.
Ekonomik hayatın durma noktasına geldiği bu aşamada kapsam dışı kalan sektörler şunu sorgulamaya başladı:

“Biz niye mücbir sebep kapsamına girmiyoruz?”

O kadar çok sektör ve iş kolu var ki; bunları sıralamaya kalkmak yerine krizden etkilenmeyen sektörleri yazmak daha basit olur sanırım.

Beyan ve ödeme sürelerini erteleme çabası

SM, SMMM ve YMM’ler Mart ayındaki beyanların ertelenmesi için canla başla uğraştılar.

Bunun en önemli nedeni kendi sağlıklarıydı.

Amaç; işyerine giderek, hizmet sunduğu müşterileriyle temasta bulunarak, fatura veya yazarkasa fişiyle temasta bulunarak geçebilecek Koronavirüs riskini azaltmaktı.

Müjdeli haber (!) 23 Mart’ta yani beyanname verme süresine üç (3) gün kala, saat 19:01’de KDV beyannameleri, BABS formları ve elektronik defter beratları yükleme için geldi.

Ancak bir anlam veremediğimiz bir şekilde, KDV ile aynı gün verilecek olan (26 Mart 2020) muhtasar beyanname içinbu erteleme getirilmemişti.

Şirket olarak hizmet aldığımız SMMM arkadaşımız bile 23 Mart öğleye doğru KDV beyannamemizi tamamlamış ve KDV tahakkuk fişini bize çoktan göndermişti.

Yani erteleme ilan edildiğinde bazı SM ve SMMM’ler beyannameleri çoktan hazırlamıştı bile.

Çünkü sürenin dolmasına çok az vakit kalmıştı!

SM, SMMM ve YMM’ler krizden etkilenmiyorlar mı?

Diğer taraftan mücbir sebep ilanı nedeniyle beyan ve ödeme süresini erteletememiş olan SM, SMMM ve YMM’ler Mart, Nisan Mayıs beyannamelerini zamanında verecekler ve vergilerini de yasal süreleri içinde ödeyecekler.

Yani terzi başkalarına çok şık kıyafetler dikmiş ancak kendi söküğünü dikememiştir.

Bir başka ifadeyle de SM, SMMM ve YMM kendi vergisel yükümlülüklerini ertelememiştir.

Kronik tahsilat sorunu artık öldürücü hale dönüştü

Yıllardır meslek mensuplarının bir numaralı sorunu hep tahsilat olmuştur.

Daha açık ifadeyle; emeğinin karşılığını geç ya da hiç alamamak!

Nedense ticaret ve iş hayatındaki kimi tacir ve iş insanları için en son tediyesi yapılacak kişi, muhasebeci ve mali müşavir olmuştur.
Bunun ekonomik nedenlerden başka iş ahlakındaki noksanlıktan, başkasının hakkına ve emeğine saygı duymamaktan kaynaklanan bir şey olduğu söylemek yanlış olmaz.

Ancak bugünlerde yaşanan ise çoktan bunların ötesine geçmiş durumda.

Çünkü şahıs işletmeleri, büyük-küçük firmalar yani herkes ciddi bir tahsilat sıkıntısı yaşıyor.

Bunun bir nedeni piyasada talebin ve iş hacminin düşmesi bir diğeri de kişilerin bu sıralar nakitte kalma ve borçlarını ödememe yaklaşımından kaynaklanıyor.

Özetle meslek mensupları için kronik tahsilat zorluğu hastalığı, artık hastayı “EX” olma aşamasına getirmiş durumdadır.

Serbest meslek gelirinin beyanında tahsil, KDV’de ise tahakkuk esasının geçerli olması

Bir başka yıkıcı neden ise yıllardan beri var olan serbest meslek gelirinin beyanında tahsil, KDV’sinde ise tahakkuk esasının geçerli olmasıdır.

Yani meslek mensubu serbest meslek makbuzu düzenlese ve müşterisinden hiçbir tahsilat yapmasa da gidip Devlete KDV ödemek zorunda kalıyor.
Olur mu böyle şey diyebilirsiniz ancak oluyor.

Zira bu alanda, daha çok emek ve zihin yoğun bir faaliyet icra edildiği için indirim KDV olarak dikkate alınacak bir unsur da bulunmuyor.

Çözüm

Hiç vakit kaybetmeden SM, SMMM ve YMM’ler de mücbir sebep hali kapsamına alınmalıdır.

Bu tedbir, evden çıkmamanın şiddetle tavsiye edildiği bugünlerde, salgının yayılmasını önlemek için şarttır.

Tahsilat yapamaz duruma gelen meslek mensuplarının Mart, Nisan ve Mayıs ayları KDV ve Muhtasar beyan sorumlulukları 518 sayılı VUKGT uyarınca ertelemeye tabi tutulmalıdır.

Ayrıca meslek mensuplarının gelir sıkıntısını gidermek için başta meslek örgütü TÜRMOB olmak üzere Kredi Garanti Fonu vb.nce sıfır faizli destek paketleri devreye alınmalıdır.

Unutmayalım ki; vergi mükelleflerinin vergiye uyumunu sağlayan kişilerin başında meslek mensupları geliyor.

Eğer bu tedbirlerin getirilmesinde geç kalınırsa;
Bad-el harab-ül Basra(Basra harap olduktan sonra)
İş işten geçmiş ve olan olmuş olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor