Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
22 Mart 2020Nazmi KARYAĞDI
3120OKUNMA

65 Yaş ve Üzeri SM, SMMM ve YMM’ler İşyerlerine Gidecek mi?

Ülkemizde ve dünyada yaşanan Koronavirüs (COVİD19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı cumartesi günü (21 Mart 2020) yayınladığı bir genelge ile;

  • 65 yaş ve üzeri vatandaşların,
  • Bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların ve
  • Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların

24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmalarını, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarını ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerini sınırlandırarak sokağa çıkmalarını yasakladı.

İhtiyaç olması halinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına karar verildi.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen kişiler 112, 155, 156 numaraları telefon hatları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler.

Bakanlık, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirileceğini duyurdu.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının istisnaları var mı?

İçişleri Bakanlığı bugün (21 Mart 2020) yayımladığı ek genelge ile yasak dışında olması gereken kişileri yani istisnaları belirledi.
Buna göre;

Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere;

hizmetine ihtiyaç duyulacak

  • Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları,
  • Belediye başkanları,
  • Kurum il müdürleri,
  • Sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb ,
  • Kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile 
  • Eczacılar,

için valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.

İstisna kapsamında olup da kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecekler. 

Bu talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergâh ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek seyahat belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.

65 Yaş ve Üzeri Yaklaşık 17 Bin SM, SMM ve YMM Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında mı?

Salgının bulaşma riski ve sonrasında yaşanabilecek olumsuz sonuçlar açısından elbette ki meslek mensupları da risk altındalar.

Hiçbir meslek grubu için söz konusu olmadığı gibi, meslek mensupları da COVİD19’dan etkilenmeyecek bir bağışıklık sistemine sahip değiller.

Oysa ki ertelenmemiş olan beyanname verme süreleri nedeniyle SM ve SMMM’lerin, çalışanlarının ve stajyerlerinin beyannameleri hazırlamak üzere bürolarına gitmesi gerekiyor.

Öte yandan 3568 sayılı Yasa uyarınca meslek mensupları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılmaktadırlar.

Yani bu açıdan kamusal bir görev yerine getiriyorlar.

Bu nedenle de “65 yaş ve üzeri meslek mensupları, İçişleri Bakanlığının yayınladığı sokağa çıkma yasağının istisnası olan kişiler arasındadır” diye akla gelebilir.

Ancak konu insan hayatı olduğundan ve bunun da her şeyin üstünde olduğu gerçeğinden hareket ettiğimizde 65 yaş ve üzeri meslek mensuplarının bürolarına gitmeleri hem kendileri hem de aileleri için büyük bir risk anlamına geliyor.

Hatırlayacak olursak; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3. maddesinde yazılı olan haklardan biri de “yaşam hakkı”dır.

Devletin Şubat 2020’den beklediği muhtasar ve KDV geliri ne olabilir?

Şubat ayı muhtasar beyanname tahsilatının 9, 5 milyar, dahilde alınan KDV’nin ise 11,5 milyar olarak gerçekleştiği düşünülürse Mart ayında da bu civarda (21 milyar liralık) bir vergi geliri elde edilebileceği tahmin edilebilir.

Ancak mart ayı içinde ekonomik aktivitelerin zayıfladığı, tahsilatların da düştüğü dikkate alındığında, geçmiş krizlerden elde ettiğimiz deneyim, bu tutarın tahsil edilmesinin de şüpheli olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’deki Meslek Mensuplarının beklediği haberi ABD’li CPA’lar (mali müşavirler) aldı

Bu esnada Türkiye’de pek çok meslek mensubunun KDV, Muhtasar ve yıllık Gelir Vergisi beyannameleri ve ödemeleri için beklediği haber ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in tweetiyle gerçek oldu: “Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle beyanname verme ve ödeme süreleri Temmuz ayına ertelenmiştir.”

Yaklaşık Olarak SM’lerin %46,89’u, SMMM’lerin %11,37’si, YMM’lerin %44,16’sı Risk Altında

Meslek mensupları bir ikilem içinde.

Sokağa çıkma yasağına mı uysunlar, yoksa istisna belgesi almak için yetkili makamlara başvurup izin kâğıdı mı talep etsinler.

Şubat ayı Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin verme süresinin 26 Mart’ta sona eriyor.

Yani dört gün kaldı.

Bugüne kadar meslek mensupları çağrılarına olumlu bir cevap alamadılar.

65 Yaş ve Üzeri SM, SMMM ve YMM’ler İşyerlerine Gidecek mi?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor