Kasko Firmalarınca Gasp Edilen Engelli Hakları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (2) numaralı bendinde, engelli vatandaşlarımız için belirli şartlarla getirilmiş özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeksizin taşıt aracı alma hakkı mevcuttur. Ancak bu hakkın kullanımıyla ilgili olarak öteden beri pek çok problemler yaşanmış, bunların bir kısmı yasal olarak, bir kısmı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) inisiyatifi ile çözülebilmiştir.

VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.