Ömer ŞENER

Vergi Müfettişi

Yayımlanmış makaleleri:

  • Dağıtılmayan Karlara Getirilen Stopaj Ve Beraberinde Gelecek Tartışmalar (Dünya Gazetesi)
  • Köprü Kredi İlişkilerinde Transfer Fiyatlandırması Ve Emsal Bedel Sorunu (Vergi Sorunları Dergisi)
  • Temsil ve ağırlama harcamalarının gider olarak dikkate alınma temsil ve ağırlama harcamalarının gider olarak dikkate alınması ve stad loca kiralama bedellerinin bu kapsamda değerlendirilmesi (Vergi Sorunları Dergisi)
Tüm Yazılar
VERGİALGI, yeni e-konomi'nin bilgi paylaşım platformudur.