Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

2020 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
30 Ocak 2020İmdat TÜRKAY
1135OKUNMA

2019 Yılında Elde Edilen Mesken Kira Gelirinin Beyan Esasları Nedir?

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2019 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-31 Mart 2020 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

Aşağıdaki tabloda 2019 yılında elde edildiği varsayılan bazı mesken kira gelirlerine 305 seri no.lu GVGT ile belirlenen 5.400 TL’lik mesken istisnası uygulanmış ve kalan tutara %15 götürü gider indirimi yapılmıştır. Ayrıca, beyan edilen gelir tutarından GVK’nın 89. maddesine göre indirim konusu yapılacak (eğitim ve sağlık harcaması, şahıs ve hayat sigorta prim ödemesi, bağış ve yardımlar gibi) bir unsur olmadığı varsayılmıştır. 64 seri no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2020 tarihinden itibaren verilecek Gelir Vergisi Beyannamesi için ödenecek Damga Vergisi tutarı 89,10 TL’dir.

Mesken Kira GeliriMesken İstisnasıKalanGötürü Gider %15Safi İratİndirimler (GVK 89)Vergiye Tabi GelirHesaplanan Gelir VergisiÖdenecek Gelir VergisiDamga Vergisi
5.4005.400Yok

GVK'nın 21. maddesine göre mesken istisnasının altındaki tutarlar beyan edilmeyecektir.

6.0005.40060090510Yok51076,5076,5089,10
6.5005.4001.100165935Yok935140,25140,2589,10
7.0005.4001.6002401.360Yok1.360204,00204,0089,10
7.5005.4002.1003151.785Yok1.785267,75267,7589,10
8.0005.4002.6003902.210Yok2.210331,50331,5089,10
8.5005.4003.1004652.635Yok2.635395,25395,2589,10
9.0005.4003.6005403.060Yok3.060459,00459,0089,10
9.5005.4004.1006153.485Yok3.485522,75522,7589,10
10.0005.4004.6006903.910Yok3.910586,50586,5089,10
12.0005.4006.6009905.610Yok5.610841,50841,5089,10
15.0005.4009.6001.4408.160Yok8.1601.224,001.224,0089,10
18.0005.40012.6001.89010.710Yok10.7101.606,501.606,5089,10
20.0005.40014.6002.19012.410Yok12.4101.861,501.861,5089,10
25.0005.40019.6002.94016.660Yok16.6602.499,002.499,0089,10
30.0005.40024.6003.69020.910Yok20.9103.282,003.282,0089,10
35.0005.40029.6004.44025.160Yok25.1604.132,004.132,0089,10
40.0005.40034.6005.19029.410Yok29.4104.982,004.982,0089,10
45.0005.40039.6005.94033.660Yok33.6605.832,005.832,0089,10
50.0005.40044.6006.69037.910Yok37.9106.682,006.682,0089,10
60.0005.40054.6008.19046.410Yok46.4108.830,708.830,7089,10
70.0005.40064.6009.69054.910Yok54.91011.257,7011.257,7089,10
80.0005.40074.60011.19063.410Yok63.41013.420,7013.420,7089,10
100.0005.40094.60014.19080.410Yok80.41018.010,7018.010,7089,10
148.0005.400142.60021.390121.210Yok121.21030.883,5030.883,5089,10
150.000Yok150.00022.500127.500Yok127.50033.085,0033.085,0089,10
250.000Yok250.00037.500212.500Yok212.50062.835,0062.835,0089,10
500.000Yok500.00075.000425.000Yok425.000137.210,00137.210,0089,10
750.000Yok750.000112.500637.500Yok637.500218.460,00218.460,0089,10

Gelir Vergisi Beyannamesinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden, postayla veya internet ortamında Hazır Beyan Sistemini kullanılarak verilmesi mümkün bulunmaktadır. 2019 yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan tam mükelleflerden 2019 yılında elde ettiği konut (mesken) kira geliri, 5.400 TL’lik istisna tutarını aşanlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.  Mesken istisna tutarının üzerinde kira geliri olanların toplam kira gelirinden mesken istisna tutarı düşülmek suretiyle vergilendirme yapılacaktır. Ancak, yıllık mesken istisna tutarının altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Mesken kira gelirinde istisna tutarının altında kalan ve işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırının altında kalan kira gelirleri için Mart/2020 ayında yıllık beyanname verilmeyecektir. İlk defa mükellef olanların mükellefiyete giriş işlemleri, verdikleri ilk beyannameler üzerine vergi dairesi tarafından yapılmaktadır. Dar mükellefler ise tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için Yıllık Beyanname vermeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirleri beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Dolayısıyla, dar mükellefler tarafından 2019 yılında tevkifata tabi işyeri kira geliri için yıllık beyanname verilmeyecek, ancak tevkifatsız olarak elde edilen mesken kira geliri tutarı 5.400 TL’lik istisna tutarını aşarsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar mesken istisnasından faydalanamazlar. Dolayısıyla, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan eden bir mükellefin mesken kira gelirinin de olması durumunda; mükellefin mesken istisnasından yararlanamayacak olması nedeniyle, mesken kira geliri mesken istisnası tutarının (2019 yılı için 5.400 TL’nin) altında kalsa dahi beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, GVK’nın 21. maddesinde yer alan hükme göre; istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı GVK’nın 103. maddede yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2019 yılı için 148.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nın 103. maddesinde yer alan vergi tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeni vergi tarifesi ücret gelirleri hariç 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler;
18.000 TL’ye kadar%15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası%20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası
%27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası
%35
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret   gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası%40
oranında vergilendirilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor