Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

2020 Beyanname İlk Yardım Masası

Menkul Sermaye Geliri Elde Edenler Dikkat! Beyan Etmeli mi? Etmemeli mi?

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesi, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratları menkul sermaye iradı olarak tanımlamaktadır. Her sene olduğu gibi bu sene de mart ayı; ticari, zirai, mesleki kazançlarda olduğu gibi GMSİ, MSİ, Ücret ve Diğer Kazanç ve İratlar için de beyan dönemi olarak kabul edilmektedir.