Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

İmdat TÜRKAY

1969 Yılında Mersin’de doğdu. 1986 yılında Mersin Gazi Lisesinden mezun oldu.

1990 Yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünü bitirdi. 1998 Yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

1989-1998 Yıllarında Bursa Defterdarlığı Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yaptı. 1998-2004 Yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğünde Ücretler-Serbest Meslek Kazançları Şubesinde Merkez Şefi olarak görev yaptı.

2005-2006 Yılları arasında Siirt Defterdarlığında Gelir Müdürü olarak, 2006-2007 yılları arasında Kırşehir Defterdarlığında Vergi Dairesi Müdürü ve Gelir Müdürü olarak görev yaptı.

2007-2013 Yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi İhbarları ve Mükellef Hizmetleri Geliştirme Müdürlüğünde Müdür olarak görev yaptı.

Ocak/2014 tarihinde Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak atandı ve Mart/2018 yılına kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yaptı, halen Mükellef Hizmetleri Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, KAL-DER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Yazarın bugüne kadar yayınlanmış kitapları ve bazı çalışmaları şöyledir;

 • Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Sorunu (Yüksek Lisans Tezi),
 • Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi (2005-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması (2005-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi (2006-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi (2007-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (2008-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Teşviklerin Uygulaması (Ortak yayın, 2007-Maliye ve Hukuk Yayınevi),
 • Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi (2. Baskı 2012- Seçkin Yayıncılık),
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi (2. Baskı 2013-Seçkin Yayıncılık),
 • Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi (2014-Seçkin Yayıncılık),
 • 150 Soruda Asgari Geçim İndirimi Uygulaması (TÜRMOB- 2013/4 Sirküler Raporu),
 • 150 Soru-Cevapla 2013 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi-Şubat/2014 sayısı Eki),
 • Vergi Kayıp ve Kaçağının İhbarı ve Muhbire Ödenecek İhbar İkramiyesi (2. Baskı, 2015-Seçkin Yayıncılık),
 • Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi (3. Baskı, Ocak/2016- Seçkin Yayıncılık),
 • Mesken ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi (155 Soru-Cevap ve Örnekler), Vergi Müfettişleri Derneği, Şubat/2017.
 • 200 Soru Ve Cevapla Mesken Ve İşyeri Kira Gelirinin Vergilendirilmesi (Gözlem Yayıncılık, Mart/2018, Şubat/2019).
 • Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi (Seçkin Yayıncılık, Şubat/2020, Eylül 2020).

Ayrıca, gelir vergisi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konularda yayınlanmış beşyüzün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İmdat TÜRKAY Tüm Yazılar