Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ekonomi, Maliye

Mehmet YILMAZ
12 Haziran 2018Mehmet YILMAZ
1203OKUNMA

Rekor Büyüme Rakamları ve Dünyanın En Büyük Ekonomisi Olmak

Ocak - Mart, 2018 döneminde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %7,4 arttı. Bu artış 2017 yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen %7,4 artışla aynı. Bu büyüme yüzlerimizi güldürdü.

Ancak $ ve faizde meydana gelen gelişmeler moralimizi bozdu. 2018 yılı Temmuz ayı başı ile yeni bir sisteme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Hedefimiz bu sistemle dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almak.

Yeni yılda vergialgi.net sitesinde yayınlanan “Parlamenter Sistemin Ekonomik Karnesi” adlı e-kitabımda 1924-2000 yılları arası makro veriler ve bütçe gerçekleşmeleri çerçevesinde yıllar itibariyle ülkemizde meydana gelen ekonomik gelişmelere detaylı bir şekilde yer vermiştik. Bu çalışmada ise IMF verilerinden yola çıkarak kaç yılında hangi ülke ile aynı ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hesapladım.

Bu noktada belirtilmesi gereken 2 varsayım var;

  • Her yıl $ bazında % 5 büyüdüğümüzü varsaydım.
  • Diğer ülkeler ise mevcut durumlarını korudular. Başka bir değişle hiç büyümediler.

A- 1924-2017 Yılları arasında Ne kadar Büyüdük

1927 yılında 880 milyon $ olan GSYH hasılamız 2017 yılında 849 milyar 480 milyon $’a yükselmiştir. Kaba bir hesapla 90 yılda 965 kat büyümüşüz. Bu noktada 1927 yılında GSYH yerine GSMH hesaplanmaktaydı. Küresel sistem bugünkü kadar yaygın olmadığı için GSYH=GSMH varsayılmıştır. Neden 1927 yılı? Aslında 1924 yılı verileri çok sağlıklı değil. Elimizde en sağlıklı veri 1927 yılına ait. Yıllar itibariyle verilere “Parlamenter Sistemin Ekonomik Karnesi”  adlı kitapta ulaşabilirsiniz.

B- Dünya Ekonomisi İçindeki Yerimiz

IMF verilerine göre ülkemiz 2017 yılında 849.480 milyon $’lık GSYH ile dünya ekonomisi içinde 17. sırada yer almaktadır. Dünya ekonomisi içinde ABD 19.390.600 milyon $’lık ekonomi ile birinci sırada yer almaktadır. ABD’yi 12.014.610 milyar $ ile Çin takip etmektedir. Ülkemize en yakın ülke ise 1.015.411 milyon $ ile Endonezya vardır.

Aşağıda tabloda 2016 ve 2017 yılları itibariyle en büyük 17 ekonomi GSYH rakamları ver almaktadır.

Tablonun son 2 sütununda aşağıda yer alan varsayımlar altında hangi yılda hangi ülkenin GSYH eşit olacağımız yer almaktadır.

IMF verilerine Göre $ bazında GSYH

C- 21. Yüzyılda çok çalışmalıyız

1924 ile 2018 yılları arasında ülkemiz parlamenter sistemle yönetilmiş ve ekonomik açıdan 90 yılda 965 kat büyümüş ve dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmuştur. Şimdi muasır medeniyetleri seviyesi yakalama ve geçme zamanıdır. Bu süreç oldukça çetin ve zorlu geçecek gibi gözükmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında;

  • Her yıl $ bazında % 5 büyümemiz,
  • Diğer ülkeler ise mevcut durumlarını korumaları

varsayımı altında yıllar itibariyle dünya sıralamasında ekonomimizin yerini hesapladım.

Bu varsayımlar doğrultusunda yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, 2019 yılında Endenozya’yı geçebiliriz. 2018 ve 2019 yıllarında $ bazında % 5 büyümemiz ve Endonozya’da bu 2 yılda % 0 büyüme gerçekleşme halinde.

Bu varsayım altında, 2023 yılında Meksika Cumhuriyetinin 100. Yılı, 2040 yılı Fransa, 2053 yılı Japonya, 2071 yılı Çin ve 2081 yılında ABD’yi geçebiliriz.

Sonuç
Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken 849.480 milyon $ GSYH ile dünya ekonomisi içinde 17. sırada yer almaktayız. Biraz ütopik bir varsayımla 2081 yılında dünya lideri olabiliriz. Unutmamak gerekir ki 90 yılda 965 kat büyüyen bir ekonomiye sahibiz. 64 yılda 23 kat büyürsek şu anki ABD ekonomisine eş değer olabiliyoruz. Belki 65 yılda zirve olmayabilir ancak ilk 10’da olmamız ana hedefimiz olmalıdır.

https://vergialgi.net/assets/catalogs/parlamenter-sistemin-ekonomik-karnesi.pdf
http://www.imf.org

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor