Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
28 Aralık 2014Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
1283OKUNMA

Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) ve Levhasının Alımına Yönelik Yeni Bir İş Süreci

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirirler ve işletmelerin perakende satış faaliyetine başladıkları tarihten itibaren yazar kasa kullanmaları gerekir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan bir işe başlayan mükelleflerin, bu mecburiyetin başladığı tarihten itibaren 30 gün (51 Seri No.lu Genel Tebliğe göre kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içerisinde ödeme kaydedici cihaz almaları, aldıkları cihazları da alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almaları gerekir. (Bknz. VERGİALGI sitesinde 02.06.2013 tarihinde yayınlanan “İşyeri Açıp Ticari Faaliyete Başlıyorsanız Vergisel Olarak Ne Yapmalısınız?” başlıklı yazımız)

Mevcut işlem süreci

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan ya da kendi istekleriyle ödeme kaydedici cihaz kullananların bu cihazları almaları ve kullanılabilir hale getirebilmeleri amacıyla yapacakları işlemler aşağıda kısaca belirtilmiştir.

  • Ödeme kaydedici cihaz kullanmakla yükümlü olduklarını bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları yazı ile belgeleyen mükelleflere cihaz satışı yapılır. Dolayısıyla öncelikle izin yazısı için vergi dairesine gidilmelidir.
  • İzin yazısını alan mükellef cihaz alımı için satıcı firmaya gider ve cihaz satışını yapanlar, alıcının adı, adresi, vergi dairesi, vergi sicil numarası/TC Kimlik numarası, cihazın marka model ve sicil numarası gibi bilgilerin yanı sıra vergi dairesi izin yazısının tarih ve sayısını içeren fatura ile satış işlemini gerçekleştirirler.
  • Cihazı alan mükellef yetkili servise giderek cihazın kendi adına kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.
  • Daha sonra bağlı oldukları vergi dairesine tekrar bir dilekçe ile başvurarak; cihazın faturası veya gider pusulası, 1 nolu fiş ve cihaza ait ruhsatı ibraz ederek cihazlarının kayıt ettirilmelerini isterler. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alarak cihazlarını kullanmaya başlayabilirler.
  • Ödeme kaydedici cihazı satanlarda, cihazı kimlere sattıklarını satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde cihazın marka, model ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle hem alıcının vergi dairesine hem de ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşlara bildirir.

Görüleceği üzere; vergi dairesine müracaat üzerine ödeme kaydedici cihaz almak için izin yazısı verilmesinin ardından, cihazın kullanma mecburiyetinin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde alınıp alınmadığının, cihazın faturasında yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunun, levha alınmadan önce cihazın kullanılıp kullanılmadığının, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kayıt için başvurulup vurulmadığının kontrol edilmesi ve bu kontroller sırasında eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli usulsüzlük cezalarının kesilmesi, cihazın kaydedilmesi ve cihaza ait levhanın düzenlenerek verilmesi, hem vergi dairesini hem de mükellefleri fazlasıyla meşgul eden bir süreçtir.

Bir süreç önerisi

Öneri ile, teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurularak; ödeme kaydedici cihaz alımı ve kullanımına ilişkin süreçlerin teknolojik gelişmelerle de uyumlu hale getirilerek basitleştirilmesi, bu şekilde mükellef memnuniyetinin sağlanarak iş gücünün de daha etkin ve verimli kullanılabilmesi mümkün olabilir.

Buna göre;

  • Ödeme kaydedici cihaz satın alan/alacak mükelleflerin ilgili cihaz satıcısına ya da yetkili servise müracaatları sırasında, internet vergi dairesi üzerinden “mükellef sorgulama/vergi numarası doğrulama” menüleri oluşturularak gerekli sorgulamalar yapılabilir ve ödeme kaydedici cihaz alım izin yazısına gerek kalmadan işlem yapılabilir.
  • Yine aynı servis tarafından, internet vergi dairesi üzerinden oluşturulacak “ödeme kaydedici cihaz kayıt” menüsüne, alıcının bilgileri, cihaza ait fatura bilgileri, cihaz seri ve sıra numarası ile mali sembol gibi bilgilerin girilerek “e-ödeme kaydedici cihaz levhası”nın oluşturulması sağlanır ise cihaz kullanıma hazır halde mükellefe teslim edilebilir. Bu, mükellef ve idare açısından büyük bir kolaylık sağlayacağı gibi levha almadan cihaz kullanılmasının ve bu nedenle mükelleflerin cezaya muhatap olmalarının da önüne geçecektir. Ayrıca bu durum servis/satıcının bildirim yükümlülüğüne uymasını da sağlamış olacaktır.

GÜNCELLEME: Yazarın bu makale ile önerdiği değişiklik 465 sayılı V.U.K. Genel Tebliği ile 25.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor