Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Hasan Halil GÖNÜL
31 Mayıs 2015Hasan Halil GÖNÜL
223OKUNMA

KOBİ’ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS for SMEs) güncellendi

Tam set Uluslararası Finansal Raporlama Standardını uygulayamayacak işletmeler tarafından kullanılmak üzere uluslararası toplum tarafından talep edilen ve 2009 yılında yayınlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı” Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından güncellendi.

KOBİler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı halen 72 ülke tarafından ya zorunlu olarak ya da isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup 14 ülke halen değerlendirme aşamasındadır. Bu standartlar 25 dile çevrilmiş bulunmaktadır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu uygulamadan elde edilen deneyimler ışığında standartlarda değişiklik veya ekleme yapılması gerekip gerekmediğine yönelik olarak 2012 yılında geniş kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatmış bulunmaktaydı. Bu sürecin sonucunda bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup yapılan değişikliklerin çoğunluğu mevcut standartların daha iyi açıklanması veya ek rehberlik sağlanmasından ibarettir.

Ancak bununla birlikte KOBİlerin sıklıkla karşılaştığı işlemlere yönelik olarak yapılan 2 önemli değişiklik de mevcuttur. Bunlar;

1- Maddi duran varlıklarda maliyet yöntemi ile birlikte artık isteğe bağlı olarak “Yeniden Değerleme” yönteminin de seçilebilmesi ile,

2- Ertelenmiş Gelir Vergisinin ilk muhasebeleştirme ve ölçüm gerekliliklerinin Tam Set IFRS ile uyumlu hale getirilmesidir.

Yapılan bu değişikliklerin sonucunda kullanıcıların çoğunluğu için standartların daha anlaşılır hale gelmiş olması ve finansal tablo değerlerinde önemli değişikliklerin oluşmaması beklenmektedir.

Yeni “KOBİler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı” (IFRS for SMEs) 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olup erken uygulamaya da izin verilmektedir.

Konuyla ilgili açıklamalara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IFRS-for-SMS-review-May-2015.aspx

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor