Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOYNazmi KARYAĞDI
07 Haziran 2015Ahmet Metin AYSOY/ Nazmi KARYAĞDI
431OKUNMA

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşılsa Ne Olur?

Soru: Kıdem tazminatı tavanını aşarak ödeme yaparsak ne olur?

Cevap:
1- İşveren kıdem tazminatı tavanını aşan ödeme yapmak zorunda değildir.

2- İşveren isterse, kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapabilir.

İşverenin bu yöndeki isteğini kısıtlayan veya engel olan bir yasal düzenleme yoktur.

3- Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapılması halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması söz konusu değildir.

Çünkü kıdem tazminatı tavanı aşılarak ödeme yapılması durumunda, para ve hapis cezasına hükmolunacağına ilişkin, 1475 sayılı Yasa’nın 98. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

4- Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde, ödeme yapılması halinde, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarın, vergi ve sigorta primine tabi tutulması icap edecektir.

Çünkü kıdem tazminatı tavanını aşan tutar, prim olarak kabul edilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 25/7 maddesine göre, 1475 sayılı İş Kanununa ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın İş Kanununa göre ödenen kıdem tazminatlarının 24 aylığı aşmayan miktarları gelir vergisinden müstesnadır.

2015 yılı kıdem tazminatı tavanı yıllık olarak 3.541,37 TL’dir. Bu tutarı aşan kısmın ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

5510 sayılı Yasa’nın 80. maddesi uyarınca, kıdem tazminatı prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor