Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Hasan Halil GÖNÜL
08 Kasım 2018Hasan Halil GÖNÜL
902OKUNMA

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Yılı İnceleme Raporu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Yılı İnceleme Raporunu 22/10/2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2017 yılında 58’i dosya incelemeleri olmak üzere toplam 61 bağımsız denetim kuruluşu ve 8 bağımsız denetçi nezdinde inceleme yapılmıştır.
Yıllık İnceleme Raporunda; yaygın olarak karşılaşılan en önemli 10 bulgu ile bulguların yoğunlaştığı önemli muhasebe alanlarına ilişkin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Bağımsız denetimin sonucunu ve kalitesini etkileyen bulgular için bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere bulguların mahiyetine bağlı olarak mevzuatta öngörülen uyarı, idari para cezası ve faaliyet izninin askıya alınması şeklinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Raporda yer alan “Yaygın Olarak Karşılaşılan En Önemli 10 Bulgu” ile “Bulguların Yoğunlaştığı Önemli Muhasebe Alanları” ve bunlara ilişkin değerlendirmeler aşağıda özet olarak yer almaktadır.

Yaygın Olarak Karşılaşılan En Önemli 10 Bulgu

 1. Hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %72’sinde finansal tablolardaki hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak yeterli çalışmanın yapılmadığı, denetim ekibi içinde hileyle ilgili müzakerelerin yapılması dahil olmak üzere denetim kuruluşları ve denetçilerin hileye ilişkin sorumluluklarını yerine getirme noktasında eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir.
 2. Önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %64’ünde finansal tablo düzeyinde ve işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin yönetim beyanı düzeyinde “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine veya iç kontrolün anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda eksiklikler tespit edilmiştir.
 3. Risk olarak değerlendirilmiş hususlara karşı yapılacak işlere ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %60’ında finansal tablo düzeyinde ve yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere karşı müteakip denetim prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanmasında eksiklikler tespit edilmiştir.
 4. İlişkili taraf işlemlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %50’sinde ilişkili taraf işlemlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak uygulanan denetim prosedürlerinin ve çalışma kâğıtlarının yeterli nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.
 5. İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %48’inde işletmenin sürekliliğiyle ilgili yapılan sorgulamalar, değerlendirmeler ve diğer çalışmalarda eksiklikler tespit edilmiştir
 6. Belgelendirme hükümlerine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %43’ünde çalışma kâğıtlarının söz konusu denetimle daha önceden hiçbir bağlantısı bulunmayan tecrübeli bir denetçinin, uygulanan denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını, denetim prosedürlerinin sonuçlarını ve elde edilen denetim kanıtlarını anlamasına imkân verecek şekilde hazırlanmaması başta olmak üzere belgelendirmeye ilişkin çeşitli eksiklikler tespit edilmiştir.
 7. Bağımsızlık hükümlerinin değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %40’ında genel olarak denetim ekibinde yer alan asıl ve yedek ekip üyelerinden incelemeye konu denetimden önce ve her halükarda her yıl alınması gereken bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamaya ilişkin kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıkları ve davranacakları hususunda yazılı taahhüt alınmadığı tespit edilmiştir.
 8. Önemlilik kavramının uygulanmasına ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %38’inde genel olarak önemlilik ve performans önemliliğinin belirlenmesi, önemliliğin belirlenmesinde uygun kıyaslama noktalarının kullanılması konularında eksiklikler olduğu saptanmıştır.
 9. İlgili mevzuata uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %33’ünde ilgili mevzuata uygunluğa yönelik yapılan çalışmalarda eksiklikler tespit edilmiştir.
 10. Finansal tablo açıklamalarına ilişkin bulgular

  İncelenen denetim dosyalarının %22’sinde, finansal tablo açıklamalarının yeterliliği, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığı ile ilgili yapılan denetim çalışmalarında eksiklikler tespit edilmiştir.

Bulguların Yoğunlaştığı Önemli Muhasebe Alanları

 1. Stokların finansal tablolara alınması

  İncelenen denetim dosyalarının %55’inde stoklara yönelik denetim çalışmalarında eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir.
 2. Amortisman hesaplamaları

  İncelenen denetim dosyalarının %48’inde duran varlıkların amortisman hesaplamalarıyla ilgili yapılan çalışmalarda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.
 3. Maddi duran varlıkların finansal tablolara alınması

  İncelenen denetim dosyalarının %24’ünde maddi duran varlıkların geçerli finansal raporlama sistemine uygun olarak finansal tablolara alınıp alınmadığına yönelik yapılan denetim çalışmalarında eksiklikler tespit edilmiştir.
 4. Hasılatın muhasebeleştirilmesi

  İncelenen denetim dosyalarının %10’unda hasılat ve tahsilat döngüsüne ilişkin risklerin değerlendirmesine ilişkin çalışmalarda ve satışların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak kayıtlara doğru şekilde yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili denetim prosedürlerinin uygulanmasında eksiklikler tespit edilmiştir.
 5. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi

  İncelenen denetim dosyalarının %5’inde, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ilk ve sonraki ölçümleri ile sınıflandırmasına ilişkin yürütülen denetim çalışmalarında eksiklikler tespit edilmiştir.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2017 Yılı İnceleme Raporu

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor