Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Hasan Halil GÖNÜL
22 Ekim 2018Hasan Halil GÖNÜL
34OKUNMA

Hızlı Araç Kullananlar Dikkat!

Geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen ancak henüz Resmî Gazete’de yayınlanmayan 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hızlı araç kullananlara verilecek cezalarda değişiklik yapıldı.

Buna göre;

Hız sınırlarını;

a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası,

b) Yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası,

c) Yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası

idari para cezası verilecek.

2003 yılında yapılan değişiklikten önce cezalar; hız sınırını %10 ila %50 arasında aşmak ve %50’den fazla oranda aşmak şeklinde uygulanmakta iken o zaman yapılan değişikle %50 oranı %30’a düşürülmüş ve böylelikle artırılmış tutarlı ceza artık %30’dan fazla oranda aşanlara verilmeye başlanmıştı.

Yeni yapılan değişiklikle artık mevcut uygulamaya yeni bir kategori daha eklenmekte olup hız sınırını %50’den fazla oranda aşmak daha yüksek bir tutar ile (1.002 TL) cezalandırılacaktır. Diğer ceza tutarları ise aynı kalmakla birlikte 488 TL’lik ceza artık sadece hız sınırını %30 ile %50 arasında aşanlara uygulanacaktır.

Yapılan değişikle yeni bir düzenleme de getirilmektedir. Buna göre son hız sınırı ihlalinin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecektir.

Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı da zorunludur.