Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
4409OKUNMA

Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Beyanname Vermek Çok Kolay

Bilindiği üzere, 2018 yılında gelirin konusuna giren; ticarî kazanç (basit usulde tespit edilen ticari kazançlar hariç), ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları elde eden gerçek kişi tam/dar mükellefler, aksine bir düzenleme olmadığı sürece 1-25 Mart/2019 ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.

2018 Yılında elde edilen ve beyana tabi gelirleri sadece;

 • Gayrimenkul sermaye iradı,
 • Ücret,
 • Menkul sermaye iradı,
 • Diğer kazanç ve iratlardan,

ibaret olan mükellefler, Yıllık Beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 7 gün 24 saat açık olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında internet ortamında kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde verebileceklerdir.

Hazır Beyan Sistemi, kullanımı çok basit bir sistem olup bu sistem üzerinden sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükellefler beyanname verebilecektir.

Kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iradın yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler sistem üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem mükelleflere hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkânı sunmaktadır. Mükelleflerin istemeleri halinde beyannameyi kağıt ortamında da vermesi mümkün bulunmaktadır.

Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan). Sisteme kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak, interaktif vergi dairesi şifresiyle veya e-Devlet üzerinden giriş yapılması mümkündür.

Sisteme giriş yapıldığında hazırlanmış olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekrana yansımakta ve Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onayladığında elektronik ortamda kayıtlara alınmakta ve vergi Sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Beyannamelerin hazırlanmasında gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğalgaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan edinilen bilgiler kullanılmaktadır.

Sistem üzerinde, eksik ya da hatalı olan bilgiler düzeltebilir, beyanname düzeltilmiş şekliyle onaylayarak gönderilebilir. Sistemden daha önce beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanlarda yararlanabilmektedir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylayıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydı otomatik olarak açılmaktadır.

Tahakkuk eden gelir vergisinin iki taksit halinde (Mart ve Temmuz/2019);

 • Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr. İnternet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden;
  • -Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
  • -Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle,
 • Anlaşmalı bankaların; şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),
 • PTT işyerlerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden,

     ödenebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor