Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
08 Ağustos 2016İmdat TÜRKAY
166OKUNMA

G20 Toplantısı Çin

2016 Yılı G20 toplantısının ilk ayağı Çin’in Chengdu kentinde yapıldı. G20 Ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının katıldığı zirve 23-24 Temmuz 2016 tarihinde Çin’in Chengdu kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ülkemizi temsilen Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek katıldı. 2016 Yılı G20 Liderler Zirvesi ise 4-5 Eylül 2016 tarihinde Çin’in Hangzhou şehrinde yapılacak.

Bilindiği üzere Ülkemiz, Avustralya’dan devraldığı 2015 yılı G20 Dönem Başkanlığı görevini, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesi Organizasyonu ile çok başarılı bir şekilde tamamlamıştı. 1999 Yılında Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde oluşturulmuş olan G-20 ülkelerinin kıtalara göre dağılımı şöyledir.

AVRUPATürkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu ve AB       
(İspanya, G20 üyesi olmamasına rağmen, G20 Zirveleri ile diğer  toplantılara “daimi konuk ülke” statüsünde iştirak etmektedir.)
AMERİKAABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya 
ASYA-PASİFİKÇin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya
AFRİKAGüney Afrika Cumhuriyeti
ORTADOĞUSuudi ArabistanG20 Ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde yaptıkları toplantıda; güvenin korunması ve büyümenin desteklenmesi için parasal, mali ve yapısal tüm siyasi araçların kullanılması yönündeki kararlılıklarını yinelediler. Güvenin sağlanması ve büyümenin desteklenmesi için adım atılacağını belirten G20 Maliye Bakanları; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümenin gerçekleştirilmesi adına parasal, mali ve yapısal her türlü aracın kullanılacağını ifade ettiler. G20 üyeleri hem niceliksel hem de niteliksel açılardan altyapı odaklı olarak, yatırımların ilerletilmesini taahhüt ettiler. Uluslararası finansal yapının güçlendirilmesi için de önerilerde bulunan lider ve yetkililer, aynı zamanda SDR'nin (Special Drawing Rights) daha geniş kullanımına dair desteklerini de açıkladı. Son dönemdeki terör saldırılarının en sert şekilde kınandığı Zirvede, terörizmin finansmanında kullanılan tüm kaynaklar, teknikler ve kanallarla mücadele edileceği vurgulandı. Toplantıda, son zamanlarda yaşanan belirsizliklerin, açık ve dirençli bir finansal sistemin inşa edilmesinin önemini gösterdiği belirtildi. Bu sebeple G20 Ülkeleri, finansal reformlarla ilgili düzenleyici çerçevenin kritik unsurlarının tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtmişlerdir.

Çin’de yapılan ve iki gün süren G20 Zirvesi sonrasında bir bildiri yayımlandı. Zirve sonrasında yayınlanan Bildiride;

  • Ekonomik toparlanmanın devam ettiği ancak istenenden daha zayıf kaldığı,
  • Küresel ekonomik ortamın zorluklarla karşılaştığı, gerileme riski ile mal fiyatlarındaki dalgalanmanın sürdüğü ve birçok ekonomideki düşük enflasyonun varlığı,
  • Finans piyasasındaki oynaklığın yüksek düzeyde olduğu, jeopolitik çatışmaların, terörizmin ve mülteci akımının küresel ekonomik ortamı karıştıran unsurlar olmayı sürdürdüğü,
  • İngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma karar çıkmasının da küresel ekonomideki belirsizliği artıran bir unsur olduğu,
  • Para politikalarının ekonomik faaliyetleri desteklemeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı sürdüreceği, ancak parasal araçların dengeli büyüme için tek başına yeterli olmayacağı,
  • Büyüme hedeflerine ulaşmada yapısal reformların ve mali stratejilerin önemi vurgulanıp, mali politikaların esnek bir biçimde kullanıldığı, vergi politikasının ve kamu harcamalarının büyüme dostu olacak şekilde düzenlendiği,
  • Döviz kuru konusunda rekabetçi devalüasyondan ve rekabet amacıyla döviz kurlarını hedef almaktan kaçınmak dâhil olmak üzere, daha önce verilen taahhütlerine bağlı oldukları,
  • Belirsizliklerin azaltılması ve şeffaflığın artırılması için makro ekonomik ve yapısal politikaların dikkatle ayarlanacağı ve açıkça paylaşılacağı,
  • İletişim ve işbirliğini artırmanın yanında, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası gibi yapısal sorunların getirdiği zorluklarla mücadele için adımlar atılacağı,
  • Devletlerin, sübvansiyon ve diğer desteklerle piyasa aksaklıklarına sebep olmasının ve kapasite fazlasına katkıda bulunmasının dikkat gerektiren bir konu olduğu,

ifade edilmiştir.

Toplantıda, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefine ulaşmada vergi politikalarının önemli olduğu belirtilmiştir. 23 Temmuz 2016 tarihinde yapılan G20 Vergi Sempozyumunda vurgulandığı üzere, inovasyona dayalı kapsayıcı büyüme için, arz yönlü yapısal reformlarda vergi araçlarının önemine değinilmiştir. Ayrıca vergide öngörülebilirliğin yatırım ve ticareti teşvik ettiği belirtilerek, OECD ve IMF’den büyüme yanlısı vergi politikası ve vergi öngörülebilirliği konularındaki çalışmalarına devam etmesi talep edilmiştir.

Toplantıda, açık ve dirençli bir finansal sistem inşasında anlaşılırken, daha evvel mutabık kalınan finansal reformlara dair düzenleyici çerçevenin ve uygulamaların kritik unsurlarının tamamlanması sözü verilmiştir. Son gelişmeler ışığında, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak için parasal, mali ve yapısal tüm siyasi araçları ayrı ayrı ve topluca kullanma yönündeki kararlılık yinelenmiştir. Bakalım, 4-5 Eylül 2016 tarihinde Çin’in Hangzhou şehrinde yapılacak olan G20 Liderler Zirvesinde neler konuşulacak, bekleyip göreceğiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.