Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Nazmi KARYAĞDI
11 Mart 2019Nazmi KARYAĞDI
17570OKUNMA

Apartman Yönetimleri İçin Büyük Kolaylık: Konut Kapıcıları da Kolay SGK’ya Dahil Oldu

2015 yılında ev hizmetlerinde çalışanlar için getirilen kolay sigortalılık (5510 Sayılı Kanun Ek 9.md) ve kolay işverenlik uygulaması kapsamına konut kapıcılığı da alındı.

Konut kapıcılığı için getirilen kolay işverenlik uygulamasına en çok apartman ve site yöneticileri sevinecekler.

Çünkü işveren sıfatıyla çalıştırdıkları kapıcılara ilişkin tüm sosyal güvenlik yükümlülükleriyle ya da bürokrasisiyle onlar karşı karşıya kalıyorlardı.

Öncelikle kime konut kapıcısı denir sorusunun cevabına bakalım.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre;

Konut kapıcısı; ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi ifade ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayınlanan 5.3.2019 tarihli 2019/6 sayılı genelgeyle 1 Mart 2019’dan geçerli ilkeler ve kuralları kısaca belirtelim.
Konut kapıcıları, 5510 sayılı Kanunun 4/a bendine tabi sigortalılara (eski SSK) sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaklar.

Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46. maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri de uygulanacak.

Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı olarak çalışanlar evlere temizlik işlerine de gidiyorlarsa ek 9. madde kapsamında aynı sürede bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecekler. Ancak ev hizmetlerindeki çalışmalarında ay içinde 1 ila 9 gün veya 10 gün ve üzeri çalışma şeklinde bir ayrım yapılmayacak.

Apartman yönetimi nasıl kolay işveren olacak?
Konut kapıcılığı olarak tescil edilen/edilecek olan işyeri işverenleri (apartman yönetimleri), e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri SGK işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaklar.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, SGK tarafından belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklar.
Ancak kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri imkanı bulunmayacak.

1.3.2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerininkolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmuyor.

Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi verecekler.

Prime esas kazanç, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilecek.

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kuruma verilmesine gerek bulunmuyor.

Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyecekler.

Apartman yönetimince beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecek.

Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecek.

Kolay işverenliğe geçişle birlikte, çalıştırılan sigortalılar için tahakkuk otomatik olarak oluşturulacak.

Otomatik oluşturulan bu tahakkuklar, işverenlerce beyan giriş ve teşvik tanımlama sistemine girip güncellenmediği sürece, geçerli sayılacak.
Sigortalının bir önceki ayda bildirilen Prime Esas Kazanç ve gün sayısından günlük kazancı bulunacak ve bulunan günlük Prime Esas Kazanç üzerinden hesaplanan 30 günlük Prime Esas Kazanç, teşviksiz ve bir önceki ayda bildirim yapılan belge türü üzerinden otomatik olarak tahakkuk edecek.
Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacak.

İşverenlerce bankalar kanalıyla yapılacak ödemeler, yasal ödeme süresi geçmemiş prim borçları yönüyle "25-SSK Prim Kodu" ile yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ise "22-Geçmiş Dönem Kodu" ile ödenebilecektir.

Apartman yönetimleri borç tutarlarını, ilgili ayı takip eden ayın on beşinden itibaren banka borç sorgusunda görebilecekler.

Kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı işyeri işverenlerine, damga vergisi tahakkuku yapılmayacak.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar için ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri ve gün sayıları e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar girilmesi gerekiyor.
Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgeler SGK’ya verilmeyecek. Gelecekte SGK tarafından istenebileceğinden ibraz edilmek üzere apartman yönetimlerince işverence saklanacaktır.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların % 34,5 oranındaki sigorta primleri işverenler tarafından ödenecek. Sigortalı hissesi, diğer sigortalılarda olduğu gibi % 15'dir.

Bir başka güzel haber de apartman yönetimlerinin, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi prim teşvik ve desteklere ilişkin yasal düzenlemeler ile bu yasal düzenlemelere ilişkin yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, ilgili kanunlarda öngörülen şartları sağladığı prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilecekleridir.

(Özetlemeye çalıştığımız Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2019/6 sayılı Genelgesi ektedir)

“Kapıcılar Kralı filminin başrol oyuncusu Kemal Sunal’ı rahmetle anıyoruz”

Yorumlar

 • A
  Ali veli
  “Apartman yönetimleri için büyük kolaylık” demişsiniz, aksine büyük zorluk çıkardılar. Ne yapacağımızı, bildirgenin nasıl yapılacağını hâlâ öğrenemedik. E bildirge v2 sayfasından bi türlü onay yapamıyoruz. Şu işi tane tane bir kaç madde ile anlatacak kimse yok mu?
 • T
  Tülin kurtdere
  Kolay isverenlik ile SGK primi odeyebiliyorum ama yanlışlık oldumu duzeltiricek hiç bir birim yok mesela iki aydır devlet indirimi yapılmıyor neden teşekkürler
 • A
  Ahmet demir
  3 aydır 5510 sayılı kanun'dan indiriminden yararlanamıyoruz

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

 • A
  Ahmet KARAASLAN
  Konut kapıcımız 28.2.2019'da emekli oldu, bu tarih itibarıyla çıkışını verdik. Sonradan 1.5.2019 tarihi itibarıyla 02-Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında tekrar işe başlattık. Henüz Mayıs 2019 e-bildirgesini vermedik. Bu durumda kolay işverenlik uygulamasına nereden nasıl başvurabiliriz, işlemlerini nasıl yaparız?
  VERGİALGI

  Konut kapıcılığı olarak tescil edilen/edilecek olan işyeri işverenleri (apartman yönetimleri), e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri SGK işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacaklar. https://vergialgi.net/apartman-yonetimleri-icin-buyuk-kolaylik-konut-kapicilari-da-kolay-sgk-ya-dahil-oldu makalemizin ekindeki 2019/6 sayılı Genelegeye bkz.

 • m
  mehmet yüksel dener
  binamıza (30 daireli) bir (1) çalışan almak istiyoruz. Binanın temizlik işlerini yapacak, çöp toplayacak v.b. kolay işveren kanuna göre vergi numarası almak zorunlumu ? vergi numarası almadan sgk a başvuru yapabiliyormuyuz. saygılar
  VERGİALGI

  Gelir Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesinde "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar) gelir vergisinden istisnadır. Yani vergiye tabi değildir. Bu nedenle doğrudan SGK'ya başvurmanız yeterli olacaktır.

Soru Sor