Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Abdullah KÜTÜKÇÜ

Safranbolu’da doğdu. İlk ve ortaokulu Safranbolu’da, liseyi Ankara Maliye Okulu’nda bitirdi. Maliye Bakanlığı’na karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü nedeniyle 13/7/1982 tarihinde Zonguldak Uzunmehmet Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde memuriyete başladı. Bir süre sonra Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne, oradan da Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde (1991/güz), yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hukuk Fakültesi) Mali Hukuk Anabilim dalında (1997) tamamladı.

Lisans eğitimi sonrasında Maliye Bakanlığı APK Kurulunun APK Uzmanlığı sınavını (30/11/1991) kazandı ve her mali yılın bütçe kanun tasarısı ile TBMM’ye sunulan “Yıllık Ekonomik Rapor ”un Milli Gelir bölümünde görev aldı. 1993 yılından itibaren de “Yıllık Ekonomik Rapor ”un Milli Gelir ve Fiyatlar bölümlerinin sorumluluğunu ve koordinasyonunu yüklenerek görevini yürüttü..

07-09/03/2000 tarihlerinde yapılan yeterlik sınavı sonucu Devlet Gelir Uzmanı oldu. 31/8/2000 itibariyle Gelirler Genel Müdürlüğü’nde KDV den sorumlu Şube Müdürlüğü görevine başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması sonrasında da KDV Müdürü olarak devam eden görevi, 10/9/2012 tarihinden 30/3/2013 tarihine kadar Kalite Güvence Sistemleri Müdürü unvanı altında sürdü. 30 /3/2013 tarihinde yeniden Devlet Gelir Uzmanı olarak görevlendirildi. .

1997/1998 öğretim yılından 2000/2001 bahar yarıyılına kadar Erciyes Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak Türk Vergi Sistemi, Mali Kurumlar, Devlet Borçları derslerini verdi. .

Alanının önde gelen dergilerinde bilimsel ve mesleki konularda yayımlanmış iki yüz kadar makalesi, “KDV Tevkifatı” (2012) ve “KDV İndirimli Oran ve İade” (2013) adını taşıyan iki ortak kitabı bulunmaktadır..

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının, mesleki örgütlerin düzenlemiş olduğu yüzden fazla seminer, kurs ve panele özellikle katma değer vergisi konusunda eğitici ya da konuşmacı olarak katılmıştır..

2000 yılından bu yana Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavlar sonucu göreve başlayan meslek personelinin uzun süreli oryantasyon eğitimleri ile taşra teşkilatına mensup orta ve üst düzey yöneticilerin kısa süreli meslek içi eğitim seminerlerinde eğiticilik yapmaktadır. Sayıştay Uzman Denetçisi Birsen Kula Kütükçü ile evlidir. Erinç adında bir oğlu, Bilge adında da bir kızı bulunmaktadır.