Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
12 Ocak 2015Ahmet Metin AYSOY
247OKUNMA

Zor Durumdaki İşverenin Borç Yapılandırması Bozulmayacak!

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 6552 Kanun'un geçici 60'ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır. Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları nasıl belirlenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilecek, Mali Durum Bildirim Formu'nda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin aşağıda belirtilen formül kullanılacaktır.

“Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın '2' ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilecektir. Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60'ıncı madde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir. Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formu'nda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2.01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için geçici 60'ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini geçici 60'ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Öte yandan, 4/I-(b) kapsamındaki prim borcunu yapılandıran sigortalıların cari ay prim borcunu aksatmaları halinde mali durum bildirim belgesi istenmeyecek beyan ve taahhüt belgesi vermesi istenecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor