Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
04 Şubat 2016
269OKUNMA

Zayi Olan Malların KDV’sinin İndirim Konusu Yapılamamasının Mantığı Nedir?

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/c maddesinde, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmaktadır.

Bu hükmün ve zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisiyle ilgili bu şekildeki uygulamanın temelinde yatan mantık şudur:

Malum, katma değer vergisi sisteminde alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanır.

Ancak, zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir değer olmayacağından, bu mallara ait alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracaktır ki bu durum tipik bir harcama vergisi olan KDV’nin temel mantığına aykırıdır. 

Malı zayi olan mükellef KDV açısından, zayi olan söz konusu mal yönünden nihai tüketiciye dönüşmüştür. Çünkü bu mükellef, almış olduğu mal için alış sırasında ödemiş olduğu KDV’yi üzerinden indirerek giderebileceği bir satış işlemi gerçekleştiremeyecektir.

Nasıl ki nihai tüketiciler satın aldıkları mallar için ödedikleri KDV’yi indirmeleri diye bir şeyden söz edilmesi mümkün değilse, aynen öyle de zayi olan malların bünyesinde yer alan KDV’nin böyle bir durumla karşılaşmamış malların satışından doğan KDV’den indirilmek suretiyle vergi yükünün bertaraf edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, 30/c maddesi hükmüyle Kanun, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi diğer işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesini mümkün kılmamaktadır.

Bu itibarla, zayi olmadan evvelki dönemlerde defter ve beyanlara dâhil edilip indirim konusu yapılmış olan KDV’yle ilgili olarak da usulüne uygun gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve söz konusu verginin indirimler arasından çıkarılması gerekmektedir.

Yani zayi olan mallar için yüklenilmiş olan KDV indirilemeyeceği gibi; KDV’nin, işletmeye girişle malın zayi olması olayı arasındaki dönemlerde defter ve beyanlarda indirim konusu yapılmış olması durumunda, defterde usulüne uygun şekilde gerekli düzeltme işlemi yapılmalı ve beyannamenin ilgili satırına yazılmak suretiyle bu tutarın beyan edilmesi icap etmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor