Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
26 Kasım 2012Ahmet Metin AYSOY
212OKUNMA

Yurt Dışı İşlerinde Sigorta Primleri

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırmak üzere götürdükleri Türk işçileri için kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası için ön görülen primleri ödeyeceklerdir. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini ise ödemeyeceklerdir. Ancak sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasını istemeleri halinde, haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır ve ön görülen primleri sigortalılar öder. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

Öte yandan, 6111 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi ile değiştirilen Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca isteğe bağlı sigortalılık statüsü 1/10/2008 tarihinden itibaren 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi olarak belirlenmiştir. Daha açık bir anlatımla, isteğe bağlı sigortalılar hakkında 4/b (eski deyimle Bağ-Kur) statüsü uygulanırken, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden faydalanmak isteyen bahse konu yurt dışı işçileri için ise, 4/a (eski deyimle S.S.K) statüsü uygulanacaktır.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor