Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
28 Ağustos 2019Ahmet Metin AYSOY
189OKUNMA

Yurt Dışı Çalışma Sürelerinin Ne Kadarını Borçlanmalıyım?

Yurt dışı hizmetlerini borçlanmak suretiyle emekli olmak isteyenlerinin genellikle sordukları bir hususta, emekli aylığı bağlanmasına yetecek süresinin ne kadar olduğuyla ilgilidir. Doğal olarak bu süreyi hesaplamak mevzuatın karışıklığı ve sık değişmesi nedeniyle uzmanlığı gerektirmektedir. Ayrıca, yurt dışı hizmetlerini borçlanmak isteyen kişinin yurt içinde de geçmiş hizmetinin olup olmadığı ve varsa yurt içi hizmetinin süresi ve hangi sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) kapsamında geçtiği de aylığa hak kazanma şartlarının belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Hal böyle iken, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenlere, emekli aylığı bağlanmasına yetecek süre kadar yurt dışı hizmetlerini veya yurt dışında ev kadını geçen sürelerini borçlanma yapmaları ve bu süreyi aşan süreleri borçlanarak daha fazla para ödeme durumunda kalmamaları için, pratik bir yönteme ihtiyaç var.

SGK bu soruna 2019/16 sayılı Genelge ile şöyle bir çözüm getirdi:

“Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi”nin 9. maddesi ile "Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi"nin 4. maddesindeki "Aylık bağlanmasına yetecek süre" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, başvuru sahibine hangi şartlarla aylık bağlanacağının tespitine esas olan sigortalılık başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı, yaş tashihi olup olmadığı, hangi statüye göre aylık bağlanacağı hususları başta olmak üzere gerekli olan tüm araştırmalar ilgili servislerce titizlikle yapılacaktır.

Yapılan araştırma sonucuna göre başvuru sahibine hangi şartlarla aylık bağlanacağı tespit edilecek ve aylık bağlanmasına yetecek yurt dışı süresi belirlenerek borç tahakkuku ilgiliye tebliğ edilecektir. İlgilinin, tespit tarihindeki Türkiye'de bulunan sigortalılık süreleri, hangi statüde, kaç gün üzerinden emekliliğe hak kazandığı ile kaç gün borçlandırıldığı hususları tespiti gerçekleştiren şef ve bağlı olduğu merkez müdürü/il müdür yardımcısı tarafından tutanak altına alınacak ve tutanağın bir nüshası ilgilinin dosyasında muhafaza edilecektir.

Yukarda belirtilen borçlanma talep dilekçeleri Kurumun ünitelerinden ya da web sayfasından temin edilebilecektir

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor