Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
25 Aralık 2016
118OKUNMA

Yeni Yılda Kimler e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda?

e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.

Bu uygulamaya dâhil olan mükellefler, gerek e-Fatura (UBL) sistemine kayıtlı kullanıcılara gerekse de e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan diğer vergi mükellefleri ile nihai tüketicilere faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilme ve alıcısının talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletebilme imkânına kavuşarak süreçlerini elektronik ortama taşıyabilmektedir.

2015 yılında internet satışı kapsamına giren satışları bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı da 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, 1 Ocak 2017 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura Uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir.

Bir başka ifadeyle 2017 yılbaşından itibaren e-arşiv faturaya geçme mecburiyetinde olan mükellefler; 2015 yılında hem internette satışı olan hem de o yıl ki brüt hasılatı 5 milyon ve üzerinde olanlardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.