Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
30 Kasım 2016
116OKUNMA

Yeni Bir Torba Vergi Yasası Tasarısı Meclis’e Sunuldu

Vergi ve diğer konularla ilgili yeni bir torba yasa “Damga Vergisi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı başlığı” altında Hükümet tarafından Meclise sunuldu.

Özellikle denizcilik sektöründe faaliyet gösterenler ile yat, kotra sahipleri bakımından önemli düzenlemeleri içeren tasarı;

  • Uluslararası yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak damga vergisi ve harç istisnası getirilmesini,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleli uluslararası yolcu taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmesini,
  • Üretim sektöründe bulunan kurumların birleşmeleri halinde üç yıl süre ile kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilmesini,
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında gayrimaddi hak ve yazılım teşviklerinin KDV’den istisna edilmesini,
  • Türk Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin ve yatların devri nedeniyle bu sicilden silinerek başka bir sicile geçmesi veya ihraç ya da hurdaya ayrılması için satışı halinde elde edilen kazancın vergiden istisna edilmesini,
  • Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının vize harcından muaf tutulmasını,
  • Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili ile ilgili iş ve işlemlerin vergi, resim ve harçtan istisna edilmesini,
  • Belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz satışlarının geriye şamil olarcak şekilde KDV’den istisna edilmesini,
  • Mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kesinleşmemiş olan kara, deniz ve hava taşıtlarının belirli şartlarla ilgilisine geri verilebilmesini,
  • 31.12.2000 ilq 14.07.2013 tarihleri arasındaki dönemde Hazine arazileri üzerinde ev, iş yeri gibi yapı yapan vatandaşlarımızın da bu arazileri rayiç bedel üzerinden ihalesiz ve uygun ödeme koşulları ile alabilmesini

öngörüyor.

Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkedilen tasarının kısa bir sürede yasalaşması bekleniyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.